Loading

JAAROVERZICHT 2018 ERfgoed leiden en omstreken

Plezier in het werk maakt perfectie in het werk, schreef Aristoteles.

Ons jaaroverzicht laat zien dat er bij Erfgoed Leiden en Omstreken met veel plezier gewerkt wordt. Hoewel perfectie misschien te ver voert, werd ons werk dit jaar beloond met diverse prijzen. De passie voor erfgoed spat ervan af bij medewerkers, vrijwilligers en niet te vergeten onze partners in stad en regio.

Dat is iets om trots op te zijn. Maar met alleen passie kom je er niet. Het DNA van Leiden zit ook in onze organisatie: kennis en cultuur. Medewerkers vergroten hun kennis door opleidingen te volgen, maar ook door open te staan voor nieuwe ideeën die niet altijd uit de erfgoedsector komen. Binnen het erfgoed leren we van elkaar omdat alle vakspecialisten hun eigen kijk op het verleden hebben. Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn het fundament onder het opbouwen van expertise.

Deze expertise dient meerdere doelen: onze wettelijke taken, de zorg voor het erfgoed van onze regio en als inspiratie voor het heden en de toekomst. Daarom is onze uitnodiging aan iedereen: ontdek meer in ons verleden!

Ariela Netiv – directeur Erfgoed Leiden en Omstreken

Leiden winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2018

Prijsuitreiking aan Ariela Netiv, directeur Erfgoed Leiden, door Burgemeester Vermeulen van Zutphen.

De Gemeente Leiden won in 2018 de BNG Bank Erfgoedprijs, omdat Leiden een voorbeeld is voor andere gemeenten op het gebied van integraal erfgoedbeleid, aldus de vakjury. Naast de juryprijs won Leiden ook de publieksprijs. Het prijzengeld bood de mogelijkheid om de VR-reconstructie te maken van het geboortehuis van Rembrandt in Leiden.

Het integrale verhaal vertellen

Door de combinatie van erfgoeddisciplines kan Erfgoed Leiden het integrale verhaal van een plek vertellen. De afbraak van een aantal panden tussen Haarlemmerstraat en Stille Rijn bood gelegenheid voor zo’n onderzoek. Eerst gingen bovengronds de bouwhistorici aan de slag. Tijdens de sloop van de panden legden zij alles wat bloot kwam te liggen vast. Wat zij aan muren, vloeren en daken konden zien, combineerden zij met gegevens uit de archieven en beeldmateriaal.

De muur tussen nummer 109 en 111 was voor bouwhistorici een bijzondere puzzel. Het onthulde de bouwgeschiedenis van beide panden en liet de ontwikkeling zien van eenvoudig middeleeuws huis tot 19de eeuwse winkel.

De archeologen gingen vervolgens de grond in en ontdekten dat er in de 16de eeuw een stadsbrouwerij stond, waar ook kuipen gemaakt werden. Voor het brouwen werd water uit de Rijn gebruikt. Door het koken van het brouwsel was bier in die tijd veiliger om te drinken dan water. Ook bevestigen de opgravingen dat deze oever van de Rijn al in de 14de eeuw bewoond werd. Mogelijk al eerder. Dat wordt nu verder onderzocht.(foto: IDDS)

Evenementen

Erfgoed Leiden is een bron van kennis. Inspirerend en interessant voor het publiek. We doen dan ook mee aan veel evenementen. Een selectie!

Van Museumnacht tot Open Monumentendagen

De Leidse Museumnacht, georganiseerd door ALSV Quintus, trok 1081 bezoekers naar Erfgoed Leiden. Veelal jonge bezoekers die anders niet met Erfgoed Leiden in aanraking komen. De Leidse geschiedenis volgens Barry Badpak, storytelling in het depot en het bedrukken van linnentasjes met afbeeldingen van Leidse gebouwen waren echte publiekstrekkers.

Nacht van Ontdekkingen

Bezoekers van de Nacht van Ontdekkingen beleven het Rapenburg rond 1700 in het Academiegebouw (foto Marius Roos)

Open Monumentendagen in Leiden

De stichting Open Monumentendagen en Erfgoed Leiden organiseren dit grootse evenement samen met heel veel vrijwilligers. Dit jaar openden 33 panden hun deuren binnen het thema ‘In Europa’ voor bijna 23.000 bezoekers.

Ook vertellen we verhalen

Zoals de bijdrage aan Leids Luister Festival met het verhaal van agent Pierik die de stadshuisbrand 90 jaar geleden ontdekte. En tijdens het nieuwe Van Rijn Festival in juni en december vertelden we over het ontstaan van Leiden aan de Rijn.

Brieven van Leidse weeskinderen uit de periode 1750 tot 1850 bevinden zich in onze collectie. Deze zijn gebundeld in het boek ‘Met tranen in mijn ogen...’ een initiatief van de Stichting Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden. Voor Jeugdtheater Zuid-Holland een inspiratiebron voor een mooi optreden over het leven in een weeshuis.

Voorbeeld van een Vergeet-me-nietje: Litho van het klooster Roomburg uit 1875

PS|Theater en Erfgoed Leiden hebben een meerjarige samenwerking waardoor geschiedenis en verhalen uit de stad tot leven komen. Dit jaar werkten we mee aan huiskamer bijeenkomsten over Vergeet-me-nietjes uit de wijk Roomburg en Meerburg. En aan de openluchtvoorstelling Tijdgravers.

Vive le Geus!

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Samen met BplusC organiseerden we een optreden van Vive le Geus!, een theaterproductie over de 80-jarige oorlog. Een uitverkochte voorstelling in het Leids Volkshuis met geuzeliederen gezongen door Camerata Trajectina en uitleg door Hans Goedkoop.

Ook gaven we een lezing over het Leidse verhaal dat ontbrak in de tv-serie 80 jaar Oorlog. Jori Zijlmans, conservator bij Museum de Lakenhal en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden gingen samen in gesprek in de bibliotheek.

En werken we al jaren mee aan een zomeractiviteit voor ouderen georganiseerd door de Rotary in Leiderdorp. Hier laten we historische Leidse filmbeelden zien, die weer leiden tot mooie gesprekken over vroeger.

Tijdens de Kunstroute Leiden vertoonden we Leidse films in de pop-up lounge Red Carpet. En toonden we prachtige stukken uit onze collectie bij de eerste Pieter de la Court-lezing. Een mooie samenwerking met Universiteit Leiden, Historische Vereniging Oud Leiden en Gemeente Leiden ter ere van de 400ste geboortedag van deze ondernemende en invloedrijke Leidenaar.

Bezoekers, websitesessies en nieuwsbrief

In 2018 kwamen 2.394 bezoekers naar de studiezaal, waar zij in totaal 8.840 collectiestukken aanvroegen. Het aantal bezoekers is vrij constant in de afgelopen jaren. Er kwamen 150 verzoeken binnen voor het scannen van archiefstukken.

Naast de vele rondleidingen voor schoolkinderen en studenten leidden we ook 26 keer particulieren rond en twee keer een gemeentebestuur. Zij namen een kijkje in ons depot, luisterden naar mooie verhalen en bewonderden de eeuwenoude stukken.

Het gebruik van onze websites (erfgoedleiden.nl, leiden.courant.nu, Leidse Canon en Mapwarper) blijft onverminderd hoog, namelijk 1.270.807 sessies in 2018. Door samenwerking en het beschikbaar stellen van data op andere sites zoals Wikimedia, Ancestry, WieWasWie en OpenArch komt het aantal sessies op bijna 6 miljoen. En door data als Open Data beschikbaar te stellen, voor onder meer My Heritage, is het gebruik nog vele malen groter.

In mei 2018 verstuurden we onze eerste nieuwsbrief ‘Ontdek meer in ons verleden’ met informatie over ons werk, cursussen, vondsten en evenementen waaraan we mee werken. Het is een pilot. Zestig procent van de meer dan 1.000 ontvangers opent de nieuwsbrief na ontvangst in hun mailbox. En dat is een hoog percentage.

Op social media plaatsen we elke week berichten over ons werk en onze activiteiten om zo ons publiek meer te laten ontdekken in het verleden. Op Instagram hebben we 1.119 volgers, op Facebook 1.719 en op Twitter 1.548.

In het nieuws

100.000 historische foto’s offline na rechtszaak

Ons doel is om de opgebouwde kennis en collecties te delen, zodat anderen deze kunnen gebruiken. Daarom stellen wij onze collecties (waar mogelijk) vrij toegankelijk en digitaal beschikbaar voor iedereen. De gegevens staan grotendeels als open data online, wat wil zeggen dat ze door anderen hergebruikt en herplaatst kunnen worden.

Afbeeldingen staan pas online na gedegen onderzoek. Daarnaast betaalt Erfgoed Leiden een bijdrage aan de collectieve beheersorganisatie van Fotografen, Pictoright, voor die afbeeldingen waarvan de rechten niet achterhaald kunnen worden. Toch volgde na het online plaatsen van 25 anonieme foto’s uit de jaren veertig en vijftig een rechtszaak. Door het ontbreken van de naam van de fotograaf was het niet mogelijk geweest om toestemming te vragen voor publicatie. De kantonrechter stelde op 5 april 2018 Erfgoed Leiden in het ongelijk. Erfgoed Leiden is het principieel oneens met dit vonnis en ging in hoger beroep.

Deze gerechtelijk uitspraak heeft nog steeds veel invloed op ons werk en op het werk van andere archiefdiensten. In het hele land werden honderdduizenden afbeeldingen offline gehaald. Onderzoekers, journalisten en bezoekers van beeldbanken ervaren dagelijks wat het betekent om afbeeldingen niet te kunnen zien.

Voor het Tv-programma Verborgen verleden ging acteur Kees Prins op zoek naar zijn familiegeschiedenis in onze regio. De zoektocht leverde mooie verhalen op. Zo bezocht hij Erfgoed Leiden om het rechtelijk archief Rijnsburg uit 1719 in te zien. Waarna een bezoekje aan de gevangenis in het Gravensteen volgde.

Onze kennis, archieven en (beschikbare) afbeeldingen worden door steeds meer kanalen gebruikt. De site Indebuurt Leiden plaatst regelmatig stukken uit ons archief in de rubriek Leidse Mysteries.

Ook het Leidsch Dagblad publiceerde foto’s uit onze collectie op zijn facebookpagina en riep lezers op om locaties van foto’s te bepalen en in kaart te brengen met het programma Lens op Leiden.

Educatie

In 2018 kwamen weer meer dan 2.000 leerlingen van het primair (1.748) en voortgezet (468) onderwijs voor educatieprogramma’s naar Erfgoed Leiden. Hierin vervullen wij een regionale functie. Scholen uit ons hele werkgebied én zelfs Amsterdam weten ons te vinden.

We ontwikkelden lessen samen met docenten over specifieke onderwerpen als ‘middeleeuwse bedevaartbriefjes’. Voor 2020 - het herdenkingsjaar waarin het 400 jaar geleden is dat de Pilgrims met de Mayflower naar de VS vertrokken - zijn lesprojecten over ‘migratie’ in voorbereiding voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Oud schrift en Leven in een historisch pand

De twee cursussen ‘Oud schrift voor beginners’ waren binnen de kortste keren volgeboekt. De cursus was een succes en heeft ook nog een mooi vervolg gekregen: de cursisten transcriberen nu de Leidse volkstelling uit 1581.

De cursus ‘Leven in een historisch pand’ heeft monumenteneigenaren, makelaars en onderzoekers inzicht gegeven in o.a. duurzame monumentenzorg, bewonersonderzoek en archeologie. In het nieuwe jaar gaan we kijken naar een formule met verschillende korte workshops.

Vakgenoten en studenten

Nieuw dit jaar was de cursus ’Bouwhistorie voor archeologen’. In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vaak muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Onze bouwhistorici hebben archeologen afkomstig uit het hele land twee dagen bijgespijkerd.

In samenwerking met Restauratoren Nederland organiseerde Erfgoed Leiden ook vakspecialistische cursussen voor papierrestauratoren.

Vakgroepen van de Universiteit Leiden komen voor een gastcollege in huis over bijvoorbeeld brieven in ons archief, paleografie en de werkplaats van de Mediëvist. Ook internationale studenten van Heritage Studies vertellen wij hoe in Leiden omgegaan wordt met het levend houden van het erfgoed.

Niet alleen in huis, ook bij universiteiten en tijdens vakbijeenkomsten in binnen- en buitenland, krijgen we de kans om onze expertise uit te dragen. Zoals aan eerstejaars archeologiestudenten voor het vak Archeologie van de Stad en aan studievereniging Johan Picardt van de Universiteit Leiden over de onderzoeksmogelijkheden van archeologisch textiel. En aan vakgenoten zoals tijdens het congres over Building knowledge, Constructing Histories in Brussel over de ontwikkeling van 16de eeuwse dakconstructies in Leiden.

Collega’s uit andere gemeenten, zoals Gouda, Delft en Den Bosch komen graag bij ons een kijkje in de keuken nemen. Onze integrale werkwijze inspireert.

In het museum

Musea vinden steeds vaker de weg naar ons archief. Ook uit het buitenland. Het keurboek van Wervik ligt al sinds 500 jaar in het Leidse stadsarchief. In de tentoonstelling Wervik 2050 was dit 15de eeuwse perkamenten keurboek het pronkstuk. Wervik, gelegen in Vlaanderen, was in de middeleeuwen bekend om haar lakenhandel.

In Nederland openden twee tentoonstellingen met Leidse archiefstukken. Rembrandt en Saskia in het Fries Museum in Leeuwarden toonde een notarisboek uit 1634 met de toestemmingsverklaring van Rembrandts moeder voor het huwelijk van Rembrandt en Saskia. En in de tentoonstelling Boerhaave en Gouden Eeuw van de wetenschap lagen eveneens prachtige stukken uit ons archief, zoals een kopergravure van het Academiegebouw uit Les Délices de Leide, 1712.

Ons archeologisch depot is een interessante bron om meer te laten zien en te vertellen over onze geschiedenis. Niet alleen voor het Rijksmuseum van Oudheden, maar ook voor het informatiecentrum Rijnland Route. In het informatiecentrum konden de bezoekers vondsten van de opgraving Leiden-West en Oostvlietpolder bewonderen. Zoals weefgetouwgewichten, visnetverzwaringen en aardewerk.

Leidse archeologische vondsten in het RMO: onder andere een schaar, een houten kam, een leren bandje met koperbeslag en een olielamp.

Molenmuseum de Valk

In 2018 kwamen 31.648 bezoekers naar Molenmuseum de Valk, sinds 2013 onderdeel van Erfgoed Leiden. Tweeduizend meer dan vorig jaar. De molen trekt veelal buitenlanders, zo’n 80 procent van alle bezoekers. Maar naast de bijna 500 schoolkinderen voor het speciale molenlesprogramma, komen ook evenementenbezoekers steeds meer naar De Valk. De molen doet mee aan de Museumnacht, Open Monumentendagen, de Nationale en Leidse Molendag en aan het nieuwe Young Rembrandt festival in juli.

De molen uit 1743 draait als een tierelier. Met de extra aangestelde derde molenaar draait de molen ook vaker dan voorheen. Dat is goed voor de molen en aantrekkelijk voor de bezoekers. (foto: Buro JP)

Taken

Archeologie

2018 was een rijk archeologisch jaar. Er vond een al genoemde opgraving plaats in de Haarlemmerstraat. Op het terrein van de Meelfabriek werd een stuk van een 17de-eeuwse bouwblok opgegraven. Ten westen van de stad ontdekten archeologen en studenten van de Universiteit Leiden een nederzetting uit de twaalfde eeuw en twee bijzondere vroegmiddeleeuwse graven uit de zevende eeuw. Het bergen van deze skeletten werd op de voet gevolgd door de media.

Archeologisch onderzoek is verplicht bij bepaalde ruimtelijke projecten. Erfgoed Leiden en Omstreken adviseert hierover en doet dit niet alleen voor Leiden, maar ook voor onze partners: de Omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten Hillegom, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. In 2018 brachten onze medewerkers 256 adviezen uit voor de gemeente Leiden en maar liefst 391 voor de regio. Dit is een stijging van respectievelijk 70% en 37%. Deze stijging houdt verband met de toegenomen bouwactiviteiten in de stad en regio en met het vergroten van onze werkregio.

Het beheer van de archeologische vondsten en het ter beschikking stellen van informatie hierover vraagt voortdurende aandacht. In 2018 is Xsitu ontwikkeld, een nieuw datasysteem waarin archeologische vondsten gekoppeld kunnen worden aan een kaart en zo toegankelijk worden voor een breed publiek.

Onze depotbeheerders brachten samen met hun collega’s uit andere gemeenten de uitdagingen van het beheren van archeologische vondsten onder de aandacht op het nationale archeologiecongres De Reuvensdagen.

Monumenten

Onze regio is rijk gezegend met monumenten. Die dragen bij aan het prettige woonklimaat en aan de beleving van de omgeving tijdens het winkelen, terrasje pakken of het bijwonen van een evenement. De nabijheid van monumenten verhoogt ook de waarde van onroerend goed. Daarnaast is het duurzamer om oude gebouwen opnieuw te gebruiken dan om steeds opnieuw op dezelfde plek gebouwen af te breken en weer op te richten. Monumenten behoeven wel zorg op maat en daar zorgen wij voor.

Monumenten: verduurzamen

Het gasverbruik in heel Nederland moet flink omlaag, ook in historische gebouwen. Hiervoor is het project Duurzame Monumentenzorg verlengd tot 2020. Het afgelopen jaar zijn 100 historische woningen in Leiden bezocht voor een maatwerkadvies over betere isolatie, het aanpassen van de installaties en het optimaal gebruiken van het gebouw met het besparen van energie als doel. Naast de bezoeken zijn er nog tientallen telefonische adviezen gegeven. Om het bereik van adviezen te vergroten is er samen gewerkt met onder andere Diogenes, de Protestantse Groene Kerken Leiden, wijkambassadeurs, wijkverenigingen en woningbouwverenigingen. Daarnaast geven we lezingen op wijkbijeenkomsten, bij andere gemeentes om hen op weg te helpen en op landelijk niveau bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Federatie Grote Monumentengemeenten.

Isolatie met schapenwol bij een hofje.

Monumenten verbouwen en bouwhistorie

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan haar cultuurhistorie en legt daarom als eerste gemeente in Nederland bouwhistorische waarden vast in een bestemmingsplan. In het historische centrum zijn iets meer dan 100 panden met verborgen cultuurhistorisch waarden aangewezen. Dit betekent dat een bouwhistorische onderzoek en documentatie bij sloop of zeer ingrijpende verbouwing verplicht is, zodat cultuurhistorische waarden niet ongezien verloren gaan.

In 2018 hebben onze bouwhistorici en architectuurhistoricus voor de waardebepaling 42 bouwhistorische rapportages opgesteld en 10 externe bouwhistorische rapportages beoordeeld. Hiermee vergroten wij onze kennis van de stad.

Onze monumentenadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor monumenteigenaren die hun woning willen verbouwen. Ook adviseren zij het College van B&W bij de behandeling van omgevingsvergunningen voor monumenten in Leiden en Leiderdorp. Zo brachten onze medewerkers in 2018 746 monumenten adviezen en 323 ruimtelijke adviezen uit.

Een speciaal project was de inventarisatie van de natuurstenen voorgevel van het stadhuis. Deze gevel zal binnenkort gerestaureerd worden. Na de brand van 1929 is de gevel ook hersteld en de vraag was welke stenen nog tot het originele bouwwerk uit 1596 behoorden en welke stenen na 1929 zijn ingevoegd. Twee stagiaires bouwhistorie van een Griekse universiteit brachten de hele gevel in kaart.

Herstel historisch stadsbeeld

Dankzij de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld zijn ook dit jaar weer mooie resultaten bereikt, in samenwerking met pandeigenaren in de binnenstad. Voor winkelpuien, schilderwerk in historische kleuren, monumentale objecten en gevelreclame zijn 29 adviezen ten behoeve van beschikkingen afgegeven. Sinds 2009 zijn circa 100 winkelpuien hersteld. Een overzicht is op de kaart gezet met de voor- en nasituatie.

Digitalisering

Historische kaart van Warmond uit 1667 gedigitaliseerd

De grote pre-kadastrale kaart, getekend door de Leidse landmeter Johan Dou, hangt in Huys te Warmond en is een bijzondere historische bron. Zo zijn de percelen en de huizen van de dorpskern Warmond heel goed te zien. De kaart is eerst zorgvuldig uit de lijst gehaald, schoongemaakt en gedigitaliseerd. En is nu voor iedereen te zien op de website van het Historische Genootschap Warmelda. Dit is financieel mogelijk gemaakt door o.a. de leden van Warmelda en een statiegeld actie bij de lokale supermarkt.

Linked open data

Erfgoed Leiden stelt haar collecties zo veel mogelijk beschikbaar voor iedereen. Daarvoor werken wij met open data en aan oplossingen om collecties aan elkaar te koppelen. Dit valt op. Regelmatig geven wij presentaties over de ontwikkeling van onze Linked Open Data applicatie ECHOES. Zoals tijdens een vakbijeenkomst in het Nieuwe instituut in Rotterdam, de Nationale Archiefdagen in Limburg, maar ook op een congres in Washington. Daar wonnen we zelfs een prijs: de Best Interactive Paper Award.

Archieven

Erfgoed Leiden en Omstreken beheert nu circa 16 strekkende kilometer archieven en collecties (beeldmateriaal, bibliotheek). Van oudsher is het doel om een collectie op te bouwen die de historie van deze regio zo goed mogelijk weerspiegelt en onderzoek naar allerlei aspecten van de samenleving mogelijk maakt: politiek en voetbal, religie en gezinnen, arbeid en migratie, feesten en rouwen.

Toezicht

Met HLT Samen (gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) (per 1 januari 2018), de gemeente Katwijk (per 1 januari 2019), de nieuwe gemeente Noordwijk (per 1 januari 2019), Servicepunt71 (per 1 januari 2018) en ISD Bollenstreek (per 1 januari 2019) zijn dienstverleningsovereenkomsten opgesteld en een aantal zijn inmiddels getekend. Aan de overbrenging van de archieven van deze nieuwe partners is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan.

Aanvullend aan de toezichthoudende taak breidt de advisering aan de 14 archiefvormers zich steeds verder uit. Adviezen zijn gegeven o.a. op het gebied van aanbestedingen, inrichten van applicaties, AVG en archivering, zaakgericht en papierloos werken, uitbesteding van taken aan derden en wegwerken van achterstanden.

Onze adviseurs Archieftoezicht spraken in de hele regio over het behoud van gemeentelijke archieven betreffende bijzondere gebeurtenissen, zgn. hotspots. De instelling van een Strategisch Informatie Overleg in lokaal of regionaal verband moet informatieprofessionals helpen periodiek een lijst van hotspots vast te stellen.

E-depot

In een e-depot wordt digitaal archief van overheden, instanties en particulieren opgeslagen en bewaard. Met het oog op de overbrenging van digitale archieven naar het toekomstige e-depot zijn mappings aan de hand van de TMLO-eisen (metadata-standaard voor lokale overheden) uitgevoerd. Hierbij is geadviseerd over het exporteren van digitale informatie uit systemen, hoe om te gaan met metadata en het digitaal archiveren in het algemeen. Controles van handboeken Vervanging van papieren archiefbescheiden in digitale reproducties spelen daarin ook een belangrijke rol.

In 2018 is een marktverkenning gedaan voor de aanschaf van een e-depot. De aanbesteding die volgde, resulteerde in de aanschaf van de e-depotsoftware van Preservica, ontwikkeld door de National Archives van Engeland. Het mooie van deze software is dat de inhoud van het e-depot ook meteen ter beschikking gesteld kan worden van ambtenaren of publiek.

Restauratie kopergravure van het Academiegebouw uit Les Délices de Leide, 1712.

Depotbeheer

Om ruimte te maken voor veel geraadpleegde archieven en het inhuizen van archieven van nieuwe of aangesloten gemeenten is een nieuw depotplan opgesteld. De veel geraadpleegde archieven krijgen een plaats in de depots aan de Boisotkade vanwege de nabijheid van de studiezaal. De gedigitaliseerde, minder geraadpleegde en niet-geïnventariseerde archieven gaan voortaan naar het depot aan de Zaalbergweg.

In de zomer van 2018 is meer dan 2,2 km archieven verplaatst van de depots Boisotkade naar het depot aan de Zaalbergweg. Ca. 660 m archieven kreeg vanuit depot Zaalbergweg een nieuwe plaats in de depots aan de Boisotkade.

De verhuizing van de archieven was ook noodzakelijk om ruimte te maken voor de opslag van historische bouwmaterialen in een depot aan de Boisotkade. Daarnaast zijn er nog zoveel mogelijk particuliere aanwinsten bij binnenkomst omgepakt en enkele archieven herverpakt in zuurvrij materiaal.

Aanwinsten particuliere archieven

In 2017 verwierf Erfgoed Leiden 96 m en in 2018 82 m particuliere schenkingen of bruiklenen, als nieuwe aanwinst of ter aanvulling op een bestaand archief. De ‘krenten in de pap’ zijn opnieuw de archiefstukken over hofjes uit de 17e eeuw en begin 18e eeuw. De verzameling is ook uitgebreid met archieven betreffende natuurbehoud.

Boek met stukjes lakenstof van Gommarus van Craeyenbosch uit 1661-1671 afkomstig uit het St. Jacobshof-archief.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.