Loading

kannustaako sovellus elämänlaatua parantaviin muutoksiin? Seniorit testasivat motivisti-sovellusta

Motivisti on mobiilisovellus, joka kannustaa elämänlaatua parantaviin muutoksiin. Sovellus sisältää muutosta tukevia mietelauseita.

Sovelluksen on tuottanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja sisällön ovat tuottaneet Terveyskylä.fi ja Mielenterveystalo.fi -palveluiden asiantuntijat.

Teemoina hyvinvointi, ravinto, liikunta, ystävyys, vertaistuki, digitaitavuus.
SenioriVerkon missio: Osallisuutta, yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja digitaitavuutta senioreille.
Mitä haluttiin? Tietoa sovelluksen käyttömahdollisuudesta osallistujien hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden tukena. Kerättiin myös käyttökokemuksia ja mielipiteitä tämänkaltaisen sovelluksen sopivuudesta senioreille.

Mitä tehtiin? Viiden viikon aikana jokainen osallistuja valitsi viikon ajaksi päivittäisen terveyteen, itsensä kehittämiseen tai ihmissuhteisiin liittyvän tehtävän. Halutessaan tehtävän sai määritellä itse. Osallistuja sai laittaa tehtävään liittyvän muistutuksen valitsemaansa kellonaikaan. Muistutuksen sai asettaa myös ruudulle ilmestyvälle inspiraatiolauseelle. Jokaisen päivän lopussa osallistuja arvioi itse, onnistuiko tehtävä.

Mitä tehtäviä osallistujat asettivat itselleen?

Vedenjuonnin lisääminen, ystävyydessä kehittyminen, kasvisten syönnin lisääminen, kävelyn lisääminen, lukemisen lisääminen, 15 minuutin reuntoutuminen, koiramaiset venyttelyt aamuisin, sokeriherkuista luopuminen, kolmen seikan löytäminen missä on hyvä, pysähtyminen ja luonnosta nauttiminen.

Kokemusten vaihtoa yhdessä!

Neljä yhteistä tapaamista: rentoja kahvihetkiä, joissa keskustelimme, jaoimme kokemuksia sovelluksesta ja tehtävistä, tutustuimme verkkopalveluihin, latasimme sovelluksia (esim. askelmittari, 112Suomi) kännyköihin, tsemppasimme toisiamme.

Mitä mieltä sovelluksesta oltiin?

Sovellus oli hyödyksi, koska muistutti joka päivä tehtävästä. Kyllä se sovellus saa tekemään ihan eri tavalla kuin ei sitä olisi = ylimääräinen kannustin. Helppo ja yksinkertainen meikäläisellekin, ei tarvitse painaa montaa nappia. Osaan liikkua sovelluksessa, mutten ole käyttänyt. Motivoi enemmän, kun on helppo käyttää.

Kokeilusta jäi meille kaikille hyvä fiilis!

"Koneelle" ei haluttu valehdella, totuudenmukaisesti kerrottiin oliko tehtävässä onnistuttu vai ei. “Vaikka on pelkkä aparaatti joka kysyy, niin ei voi valehdella.”

Kehittämisehdotuksia

  • Olisi hyvä saada useampi tehtävä laitettua samalle viikolle
  • Tehtävän asetettua ei pääse pois (aloitussivulle) ellei keskeytä tehtävää - hankalaa
  • Inspiraatiolause-ilmoitukset olivat hävinneet näytöltä => ei ehtinyt katsoa mitä niissä luki, eikä niitä löytynyt mistään
  • Huonokuuloinen ei kuullut muistutusta
  • Sovelluksen tekijöiden kannattaisi ottaa pilottiryhmä, joka kertoisi kokemuksia ja parannusehdotuksia
  • Tapaamisiin kaivattiin lisää käytännön harjoituksia

On niin ikävää, kun kaikki kiva loppuu!

Digitä kylliksi!

Yhteistyössä Helsingin kaupungin Rudolfin palvelukeskustoiminta.

@2019 Minna Piispanen ja Satu Veltheim

Seuraa meitä: #SenioriVerkko, #DigiKylli

Created By
SenioriVerkko -projekti
Appreciate

Credits:

@SenioriVerkko

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.