Loading

Familie- og barnefotografering

- og før man vet ordet av det har de blitt store

"Vil dere leke med meg?" Noen ganger kan foreldre lure på om jeg ikke skal begynne å ta bilder snart. Jeg setter meg ned til barna, snakker med dem, blir kjent med dem. Kameraet ligger ved siden av meg. Det kan ta noen få minutter. Det kan ta 20 minutter. Så begynner vi å leke frem bildene.

Når jeg fotograferer barn vil jeg gjerne at du som pappa eller mamma tar en aktiv rolle. Du vil leke sammen med oss, og bidra til at fotografiene formidler ditt barns personlighet.

Noen barn er alvorlige. Det må de få lov til å være.

I en familiefotografering fotograferer jeg ofte hver enkelt, de voksne for seg, og barna for seg. Det er viktig å skape minner for fremtiden slik at barna kan se på et bilde av seg selv sammen med mamma, sammen med søsken, eller sammen med pappa og kjenne igjen følelsene man hadde da man var mindre. Det er viktig å se seg selv sammen med de som betyr aller mest.

Pris for barnefotografering: kr 1.200,-

Pris for familiefotografering: kr 1.200,-

Prisen gjelder selve fotograferingen og inkluderer et online bestillingsgalleri og en bestillingstime hos fotograf Kine Bakke.

Album, forstørrelser og andre produkter kommer i tillegg.

Created By
Kine Bakke
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.