Mense van die valei

Guillaume

Ek het Guillaume laas jaar ontmoet toe hy by Bridgehouse aangesluit het. Hy kom van Ivoorkus en is 15 jaar oud. Hy bly in die skool se koshuis en geniet dit baie, maar hy verlang baie na sy ma en pa want hy sien hulle net in die vakansies. Hy se dat hy geniet Bridgehouse want die skool aanbiet goeie fake en lekker sporte waarin hy kan deelneem.

Guillaume wil hê dat die wêreld moet: geen rasisme hê nie en dat aarmmoede moet eindig. Guillaume lewe by 'n kwotasie: dat U moet nooit opgee nie!

Tito

Ek het Tito hierdie jaar ontmoet toe ek in my kamer instap by die koshuis die dag voor skool begin het. Tito kom van Italië maar bly in Seychelles, hy is 15 jaar oud. Tito is vol energie en het 'n baie snaakse Italiaanse aksent wat maak alles snaakser. Tito geniet Bridgehouse so ver, en sê dat die skool is baie anders van sy ou skool in Seychelles waar fake harder is!

Tito wil hê dat die wêreld moet: meer regte Italiaanse kos eet

Ian

Ek het Ian so 3 of 4 jare terug ontmoet. Ek het hom geontmoet toe hy saam met my sussie uit gegaan. Hy kom vam Kanada en is 30 jaar oud. Hy is 'n tandards. Hy het gewerk by die Cosmetic and Dental imperium by Willow Bridge maar nou trek hy Kanada toe saam met sy vrou,my sister. Hy het 'n tandarts geword want hy hou van im met sy hande te werk, en dink wanneer hy mense se tande beter and mooi lat lyk hy voel dat dit is belangrik dat U skoon is en dat U het 'n goeie self-estoom. Hy geneit sy werk wanneer hy kan en bewaar wanneer hy kan nie.

Sy leuse is dat jy moet anders behandel soos hy wil behandle word.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.