"Sem se zrihtala" Razstava pražnjih oblek, Grad snežnik 17. 6. - 23. 7. 2017

O razstavi so pri organizatorju (Javni zavod Snežnik) napisali:

"Pričujoča razstava prikazuje žensko pražnjo obleko kot so jo nosile kmečke ženske na Notranjskem ob koncu 19. in v začetku 20 stoletja. Sestavljajo jo štirje kosi: bluza – rokavci, podkrilo – untarca, krilo z životcem - kikla z muodrcam in predpasnik –fjƏrtah.

Obleke so nastale v okviru študijskega krožka o oblačilni dediščini, ki je potekal leta 2016 pod okriljem Javnega zavoda Snežnik in mentorice Romane Nared.

Članice krožka, predvsem pa Jana Kraševec, Janja Sterle, Vida Braniselj in Anamarija Modic, so s pomočjo različnih virov (fotografije, ustno izročilo, pogovori s poznavalci kulturne dediščine, pisni viri, stare obleke, ... ) raziskale načine oblačenja, uporabljene materiale, kroje in načine izdelave posameznih delov oblek. Obudile so že pozabljeno šiviljsko mojstrstvo in ga uporabile pri izdelavi štirih kompletov oblek. Skupaj je bilo narejenih kar šestnajst kosov tradicionalne ženske obleke z različnimi izvedbami osnovnih krojev, načini šivanja in dodatki. Prav tako, kot je bilo nekdaj.

Avtor fotografij je Miloš Toni, besedila je prispevala Milena Ožbolt s sodelovanjem Jane Kraševec."

Ena od fotografij na razstavi:

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.