Loading

SVENSKA - GRAMMATIK & TEXT, åk 6 Lärare: David Lancelot Sjövall

UPPDRAG 1:

ÅTERBERÄTTANDE TEXTER

Syfte och mål:

 • Att du skall veta hur en återberättande text är uppbyggd.
 • Att du skall kunna skriva en egen återberättande text utifrån något som tidigare har hänt.
 • Att du skall kunna de språkliga dragen i en återberättande text: preteritum, beskrivande verb, första eller tredje person, sambansord för tid.
 • Att du skall kunna ge exempel på olika typer av texter där man använder sig av återberättande texter, exempelvis: dagbokstexter, biografier, rapporter, redovisningar och artiklar.

Så bedöms din text - självbedömning

Innan du lämnar in texten vill jag att en elev i klassen har läst din text och berättat vad hen tyckte om den - vad var bra/vad var mindre bra? Därefter tar du fram självbedömningen (lärmatrisen) som finns här under på bild och gör följande:

 1. är allt på E-nivå i matrisen uppnått enligt? Om inte, vad behöver du i så fall lägga till eller ändra?
 2. är allt på C-nivå i matrisen uppnått enligt dig? Om inte, vad behöver du i så fall lägga till eller ändra?
 3. är allt på A-nivå i matrisen uppnått enligt dig? Om inte, vad behöver du i så fall lägga till eller ändra?
 4. vilket betygsomdöme ger du din egen text utifrån lärmatrisen?
 5. dela nu texten med läraren.
TABELL: Tabellen här ovan är själva lärmatrisen.

Att återberätta något = att berätta något som tidigare har hänt (preteritum) i kronologisk ordning.

Exempel på återberättande texter:

Hittar du följande saker till texten ovan: Inledning och rubrik? Sambandsord (=ord som binder ihop andra ord, satser och stycken i en text är sambandsord)? Verb i preteritum? Går händelserna i kronologisk ordning? Avslutning?

Nästa exempel på en återberättande text finns nedan. Den texten heter "Liam - den glömda Marsianen".

Liam föddes i den lilla staden Landskrona år 1900. Han var en liten pojken en gång i tiden som gick på Säbyholms Montessoriskola, men som en dag senare i livet skulle komma att bli världens första människa att landa på en ny planet. Så här gick det till:
År 1922 hade Sverige byggt en kolossalt stor forskningsraket som skulle flyga till planeten Mars. På raken befann sig Liam.
Den 14 juli samma år, under en stjärnklar kväll, lyfte raketen Swe-Mars 1 medan ljudet från dess jättelika motorer kunde höras på någon mils avstånd utanför Kirunas uppskjutningsplats.
Liam upplevde ett enormt tryck då rakten lyfte. Inom några minuter blev det lugnare då trycket från rakten avtog när den väl lämnat jordens atmosfär.
Tre månader senare var Liam framme vid Mars. Raketen landade mycket välplanerat och bra på Mars nordligaste sida enligt tidigare uträkningar. Resultatet av landningen gjorde att Liam mådde mycket bra och kunde arbeta med alla uppdrag direkt efter landning.
30 minuter senare efter själva landningen, fick Liam etablert radiokontakt med jorden. I live-sänd TV berättades det för flera miljarder tittare över hela världen att Liam landat lyckligt. Folket jublade över hela världen och många trodde att vi skulle kunna bosätta oss på Mars helt och hållet om några års tid.
Året är nu 2019 och Liams berättelser lever ännu kvar. På planeten Mars finns det nu enbart ett rymdkontor med en nuvarande besättning på tre människor. Drömmarna om att bosätta sig på Mars lever idag vidare för många människor än i nutid.

Fler tips och förklaringar?

Vill du ha fler exempel på förklaringar av återberättande texter, verb i preteritum och annat dylikt? Titta i så fall på klippet här nedantill:

Regalskeppet Vasa

Deluppdrag 1 b

I första uppdraget har du lyckats skriva en återberättande text om en vardag i ditt liv. Nu har du god koll på hur du skriver en sådan typ av text. Därför skall du skriva en återberättande text som regalskeppet Vasa från 1600-talets stormaktstid i Sverige. På sidan 138-139 i Zick Zack för åk 6 hittar du texten om Regalskeppet Vasa. Du hittar dessutom uppdrag A eller B (välj ett av dem).

 1. Läs texten om Regalskeppet Vasa på sidan 138.
 2. Påbörja uppgift A på sidan 139 i Z.Z.
 3. Dela den påbörjade texten med mig digitalt.

Källor och hjälpstöd till Vasatexten:

Bildstöd och begreppsord till återberättande text.

UPPDRAG 2

ADJEKTIV, SUBSTANTIV, VERB, SKILJETECKEN OCH MENINGSBYGGNADER

Sidan 154 + 155 i Z.Z.

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with an image by Christian Widell - "untitled image"