Loading

V roce 2015 vznikl projekt s názvem Kulturní sdružení, což je nějaký spolek talentovaných lidí, kteří se snaží vytvářet tzv. čistou kulturu. Společně i zvlášť pracují na nekomerčních kulturních projektech.

Projekt Kulturní sdružení také vznikl za účelem podpořit další umělce v jejich kulturní tvorbě. Podporujeme hudebníky, spisovatele a ostatní umělce z různých koutu České i Slovenské republiky.

Projekty:

Kulturní středisko a databáze talentů

V databázi naleznete seznam našich hudebních, literárních a ostatních členů...

Nakladatelství Bratříček

Vydáváme knihy v tištěné i interaktivní formě...

CRadio1

Oficiální rádio plné kvalitní hudby od našich talentů...

Inspirace ??? - BRZY

Koncerty, výstavy, performance...

Project No.1

Kultura není omezena ničím

Přidejte se k nám...

Created By
marek hnila
Appreciate

Credits:

O projektu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.