Loading

V roce 2014 vznikl projekt s názvem Kulturní sdružení, což je nějaký spolek talentovaných lidí, kteří se snaží vytvářet tzv. čistou kulturu. Společně i zvlášť pracují na nekomerčních kulturních projektech.

Projekt Kulturní sdružení také vznikl za účelem podpořit další umělce v jejich kulturní tvorbě. Podporujeme hudebníky, spisovatele a ostatní umělce z různých koutu České i Slovenské republiky.

Projekty:

Kulturní středisko a databáze talentů

V databázi naleznete seznam našich hudebních, literárních a ostatních členů...

Nakladatelství Bratříček

Vydáváme knihy v tištěné i interaktivní formě. Zařizujeme veškeré služby pro vydání knihy, včetně distribuce po celé republice a...

CRadio1

Oficiální rádio plné kvalitní hudby od našich talentů...

Inspirace

Časopis Inspirace je naším novým pořadem, ve kterém se dočtete zajímavosti jak o výrazných osobnostech české i zahraniční scény, které utvářely naše jedinečné kulturní dědictví, tak i o osobnostech nově přicházejících.

Koncerty, výstavy, performance...

Kultura není omezena ničím

Přidejte se k nám...

Jak se stát členem Databáze talentů? Snadno...

1. Napište nám na mail: hnildytv@gmail.com

2. Posoudíme, zda je váš talent dostačující pro přijetí do databáze

3. Pokud projdete a my vás do databáze zařadíme budeme vás kontaktovat

4. Jste jedním z nás

5. Propagujeme vaši práci. Společně vytváříme nové projekty...

Created By
marek hnila
Appreciate

Credits:

O projektu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.