Loading

mal byen grøn - Amager Vest Lokaludvalg arbejder på en grøn kommuneplan

Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt på boligen står øverst på ønskelisten.

I Amager Vest Lokaludvalg arbejder vi derfor med, hvordan vi kan skrive regler og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Lige nu er der et udkast til Kommuneplan fra Kommunen, mens den endelige Kommuneplan først skal vedtages i december 2019. Indtil da kan du hjælpe os med

at male byen grøn!

Sy's du alt er gråt i gråt?

Selvom Amager Fælled fylder mere end 200 hektar/20 km2 af Amagers samlede areal, har størstedelen af beboerne i Amager Vest mere end 1,5 km til Amager Fælled. Det er langt for børn, ældre, dårligt gående eller i en travl hverdag.

1,5 km fra Reykjaviksgade

1,7 km fra Tingvej

2,6 km fra Store Krog

Derfor arbejder vi for, at Amager Vest kan blive en endnu grønnere og bæredygtig bydel, hvor bynatur bliver tænkt ind i byudviklingen, så alle er nær naturen.

Hvad er bynatur?

Bynatur er mange ting. Vi arbejder for flere grønne områder af høj kvalitet, der kan bruges året rundt af alle beboere og besøgende i Amager Vest. Det kan for eksempel være natur i nærheden af vores boliger eller natur, der taler til mange forskellige mennesker, der kan bruge den på forskellige måder.

Eksempler på, hvordan natur kan blive en del af bybilledet. Fotos: Marianne Levinsen, CBS og Rambøll Arkitekter, Farum Midtpunkt, samt byhaven Majporten på Amager.

Hvorfor skal vi have bynatur?

Bynatur kan have en positiv effekt på det mentale og fysiske helbred.Det skaber sociale møder og netværk på tværs af bydelen.Samtidig bidrager det til en by, der er med til at passe på klimaet. En bæredygtig by med god luftkvalitet, der opsamler regnvand og lagrer CO2.

Hjælp os med at male byen grøn

I maj, juni og august holder vi tre pop op parker forskellige steder i bydelen. Her vil vi snakke med lokale beboere og forbipasserende om, hvad et godt grønt område er. Følg med på vores Facebook, hvor vi annoncerer aktiviteter og arrangementer.

Vi har også lavet et kort, så du kan vise os, hvor vi skal have mere natur ind i byen. Det må gerne være et specifik sted, hvor du synes, der mangler træer, grønne gavle, buske og blomster. Eller steder, hvor der allerede er natur, som er vigtig at bevare i byudviklingen. Det kunne også være en græsplæne, der trænger til mere vild og varieret natur. Klik på knappen for at komme til kortsiden:

Vi bruger dine ønsker til at kortlægge, hvor beboere i Amager Vest mener, der mangler grønne områder og hvad i synes, et godt grønt område er. Svarene bruger vi i vores arbejde med Københavns Kommunes nye kommuneplan, der sætter rammen for Københavns fysiske udvikling.

Hvordan skaber vi mere bynatur?

Kommuneplanen er den overordnede plan for Københavns fysiske udvikling. Når der skal bygges boliger og skoler, friarealer og opholdsrum til byens borgere, skal kommuneplanen overholdes. Det er altså her, vi kan stille krav til grønne frirum og mere bynatur i København. Derfor er det vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan vi vil bevare, udvikle eller etablere byens grønne områder. I Københavns Kommunes forslag til den kommende kommuneplan står der:

Med Kommuneplan 2019 udpeger Københavns Kommune en række nye grønne potentialeområder, der kan udvikles til nye grønne områder i byen

Men det kan gøres meget mere konkret:

I forbindelse med byudvikling og byomdannelse skal alle eksisterende byrum, parker og grønne områder bevares (Odense Kommuneplan)
Inden 2020 skal 95% af alle borgere have mindre end 300 meter fra deres bolig til et grønt område (Odense Kommuneplan)
I alle lokalplaner skal der indarbejdes bestemmelser om beplantning, der sikrer grønne kvaliteter. Det omfatter blandt andet, at der skal plantes forskellige arter (Århus Kommuneplan)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.