A picture paints a thousand words de fotograaf als verhalenverteller

Elke fotograaf heeft de technische kwaliteit in huis om een visueel mooi beeld te maken. Een foto die klopt. Dat is het verschil met 'gewone mensen' die met hun mobiel allerlei leuke plaatjes maken. Het is uiteindelijk een vak.

En dan heb je ook nog de fotografen die een verhaal kunnen vertellen. Die de kijker het gevoel kunnen geven onderdeel te zijn van het verhaal of die juist nieuwsgierig maken naar wat hij/zij te vertellen heeft. Degenen die met één beeld meer kunnen vertellen dan met duizend woorden.

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz is één van die fotografen. Ze heeft vooral veel beroemde artiesten op de foto gezet maar door de manier van portretteren ook een verhaal verteld over die persoon.

Bette Midler gefotografeerd door Annie Leibovitz 1979 voor Rolling Stone

Annie Leibovitz fotografeerde vooral heel veel voor het muziekblad Rolling Stone, zoals deze foto van Bette Midler met de rozen als verwijzing naar het liedje The Rose dat ze heeft uitgebracht in 1979. Dit was de titelsong van de Rock&Roll film (the Rose) over het leven van Janis Joplin waarin zij ook de hoofdrol speelde.

Het is een prachtig en krachtig beeld. En dan krijg je soms mensen die dit na gaan doen...

American Beauty 1999 en Soof 2013

Het is niet moeilijk te zien waar de inspiratie vandaan is gehaald....

Whoopi Goldberg voor Vanity Fair gefotografeerd door Annie Leibovitz

Annie Leibovitz werkt ook voor Vanity Fair en voor Vogue . Voor Vanity Fair maakte ze deze foto van Whoopi Goldberg. Whoopi kwam als zwarte comédienne op in een witte wereld. Dat was wat Annie Leibovitz wilde laten zien met deze foto.

John Lennon en Yoko Ono voor Rolling Stone

John Lennon - één van de vier Beatles - kreeg een relatie met Yoko Ono en kort daarna vielen de Beatles uit elkaar. Door de fans werd steeds gezegd dat Yoko Ono daar schuldig aan was. Er waren weinig fans voor Yoko Ono. Hoezeer hij voor haar gaat laat deze foto zien. Een paar uur nadat deze foto werd gemaakt is hij vermoord (8 december 1980).

Deze foto is onderdeel van een Vogue serie met als thema Alice in Wonderland
David Lachapelle (1963)
Verhalende foto van David Lachapelle
Voor Happy Socks (David Lachapelle)
Mariano Vivanco fotograaf voor de D&G (huwelijks) campagne
Reclamecampagne voor Dolce & Gabbana
Geensceneerd als huwelijksfeest in Sicilie
Guy Bourdin 1928-1991
Guy Bourdin
Guy Bourdin
Erwin Olaf 1959. Nederlandse fotograaf.

Erwin Olaf is een Nederlandse fotograaf. Hij is sterk in beeldtaal maar schuwt het schokeffect ook niet. Naakt, seks en verval komen veel voor in zijn foto's. Bovenstaande serie heeft hij gemaakt over zichzelf, om het verval te laten zien wat zijn ziekte (longemfyseem) zal aanrichten.

Leidens ontzet

het Leidens ontzet wordt nog steeds elk jaar gevierd op 3 oktober. In 1574 werd - na bijna een jaar lang uithongering door de Spanjaarden - Leiden bevrijd (ontzet). Heel veen mensen zijn door uithongering en de pest gestorven in die tijd. Deze foto heeft Erwin Olaf geënsceneerd met mensen uit Leiden.

Voor reclamecampagne Bottega Veneta
Bottega Veneta
Hij is de laatste tijd ook bekend om zijn precieze ensceneringen

De paraplu, de bloemen, het half opengelaten gordijn, alles is bewust zo in scene gezet.

Erwin Olaf
Fotoserie met kinderen met het syndroom van Down
Nationaal Ballet, de Notenkraker, gefotografeerd door Erwin Olaf.
Brian Walski 1959

Elke fotograaf gebruikt photoshop, om de foto wat helderder te maken, het beroemde vlekjes en putjes wegwerken en modellen slanker te laten lijken. Brian Wolski werkte als oorlogsfotograaf onder andere bij het beleg in Basra in 2003. Hij besloot een paar foto's samen te voegen om zodoende een sterker beeld te krijgen en leverde dat ook in bij zijn baas The Los Angeles Times. Het heeft hem zijn baan gekost. Omdat de foto door het samenvoegen een totaal ander verhaal vertelde dan wat er in werkelijkheid was gebeurd.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.