Loading

Datblygu Sgiliau O365 #1 Defnyddio Teams

Mae'r cyfres o glipiau fideo yma yn dangos sut mae defnyddio agweddau gwahanol o fewn Teams