slon Živalica

Sloni (znanstveno ime Elephantidae) so družina živali v redu trobčarjev (Proboscidea) iz razreda sesalcev (Mammalia). V družino slonov spadajo tri še živeče vrste, ki jim grozi izumrtje: afriški gozdni slon, afriški savanski slon in azijski slon (znan tudi kot indijski slon). Ostale vrste slonov so domnevno izumrle do zadnje ledene dobe, ki se je končala pred približno 10.000 leti.

Sloni so rastlinojede živali, največji del njihove prehrane predstavlja okoliško rastlinstvo. Hrano naberejo z rilcem ter si jo odnesejo v gobec. Njihov drugi par sekalcev je dosti večji od ostalih zob. Ta par zob, okla, slon uporablja za razkopavanje in odmikanje ovir. Pri slonih je navadno eden od oklov dominanten, zato je zaradi pogostejše uporabe krajši in bolj zaobljen. Okli Afriških slonov lahko zrastejo do dolžine treh metrov in tehtajo do 900 kilogramov.

Življenjski prostor: Afriški gozdni slon je razširjen po gozdovih in rečnih obrežjih. Afriški savanski slon je razširjen po afriških stepah in savanah. Azijski slon je razširjen na velikih območjih Indije, Šri Lanke, Indokitajskega polotoka in ponekod v Indoneziji.

Razmnoževanje

Sloni se prvič parijo pri starosti približno 14 do 15 let. Po 22 mesecih pride na svet en sam mladič. Ta meri v pokončni drži približno 85 centimetrov ter tehta približno 120 kilogramov. Mladiča se doji najmanj dve leti, včasih pa tudi mnogo dalj. Samica povrže običajno vsake štiri leta po enega mladiča, zato jo običajno, istočasno obkrožata dva mladiča. Če je mladič napaden, ga mati brani.

Galerija slonov

še nekaj slončkov

slon, na poti na kopanje

slon med kopanjem

slon, ki se je okopal

Credits:

Created with images by Sponchia - "elephant ivory animals" • Amandad - "elephant tusk ivory" • fotografie z odborné praxe pro ZooMagazín - "Slon indický." • seth0s - "elephant zoo pachyderm" • ludi - "elephant serengeti national park" • Honza Soukup - "Smiling elephant" • rafales2008 - "Elephant" • kolibri5 - "elephant africa namibia" • cocoparisienne - "elephant animal herd of elephants" • schuetz-mediendesign - "elephant animal grey" • Unsplash - "elephant pachyderm eye" • DKunert - "africa safari elephant" • Amandad - "elephant safari wild" • Unsplash - "elephant tusks africa" • schuetz-mediendesign - "elephant animal grey" • Schmid-Reportagen - "elephant south africa addo national park"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.