Loading

En stad i rörelse Stockholm återvänder till vardagen

Poeten Anna Arvids­dotter och fotografen Martina Holmberg om att vara i Stockholm, på väg nånstans.

vi har portkoder till hela staden

är vårdbiträden är städare är sophämtare är brevbärare

vi är osynliga människor som bär er

vi putsar era fönster: smörjer era gångjärn: aktar oss för era hundar

det är först när era hundar skäller

som ni ser oss i ögonen

våra händer, torra och nariga

bitna av väder och vind

av starka rengöringsmedel

det är vi som håller er

allt är inte utdelat

när jag bryter dagen

lämnad utelåst

alla har gått

jag missar bussen

det är timmestrafik och solen

sänker sig

bemanningsföretaget ringer

kan jag stanna en vecka extra?

inte flyttas tillbaka till staden

där de minns mitt namn

där timmarna ibland

räckte

vill du vara min ljusförorening

en orange dimma som sträcker sig ut över natten

det skira gränslösa som är för flyktigt för att fångas

sparkar vilt och fritt

genom hopplösheten

hade det varit enkelt

hade vi förändrat allt för länge sen

vill du vara min ljusförorening

så vi åtminstone hittar hem?

Text: Anna Arvidsdotter

Foto: Martina Holmberg

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.