Loading

Coupe Pierre Merges 15 August 2018

Mir wäerten den Pierre net vergiessen

Pierre Merges

Merci de Mme Merges fir dass mir dem Pierre seng Coupe konnten spillen. De Pierre war mat an de Grënnungsmannschaft 1960.

US Boevange-Attert, FC Brouch, SC Ell, Sporting Mertzig

12 August waren Ausscheedungen: US Boevange-Attert - Sporting Mertzig 1 - 3 SC Ell - FC Brouch 2 - 1

15 August spillen den US Boevange-Attert - FC Brouch 5 - 4 n. 11M Sporting Mertzig - SC Ell 5 - 3 n. 11M

Mir denken un de Pierre

Ustooss Match US Boevange-Attert - FC Brouch

Hei Fotoen vun den 2 Matcher

De Kapitäin vun der Equipe huet Merci gesot, mat engem Bouquet Blumen.

Mir soen MERCI, de Famill Merges, den Supporteren vun den Equipen an all deenen déi eng Hand u gepackt hunn, ouni Iech wär dat net méiglech

Credits:

©FC Brouch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.