Loading

Magiske Øyeblikk en mindful sanselig opplevelse

Vi opplever øyeblikk som setter prikken over i-en i LIVET. I en tilstand av flow hvor kreativitet engasjerer så mye at tid og sted opphører. Hvordan kan vi ta vare på de magiske øyeblikk og hvorfor skal vi skape flere i vår egen hverdag?
Bli med på et mentalt SPA med Magiske Øyeblikk

PÅ HELHETSGÅRDEN - eller i din bedrift!

Et mentalt SPA tar vare på hele mennesket

Vi lover :

Påfyll for kropp, sjel og sinn - og guider deg gjennom et program i gode omgivelser hvor du får trene oppmerksomheten på dine tanker, rette fokus mot dine sanser og blir bevisst hva du ser, føler, hører, tenker, smaker og lukter. Bli inspirert av at DU er den DU er.

I programmet inngår:

Teori om hva magiske øyeblikk er, hvorfor de har stor betydning for deg og hvordan du kan skape de øyeblikk som lader batteriene og skaper motivasjon
  • Du skal være inne, ute og midt i mellom
  • Du skal være fysisk tilstede og mentalt sanselig bevisst
  • Du skal utfordre egen kreative og du vil bli overrasket over egne muligheter.
  • Du vil utforske ukjente arenaer og bli forbauset over resultatet - og når vi skilles har du med deg et synlig bevis på hva DU kan skape i magiske øyeblikk….
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Påmeldingskurs:

Vi starter opp kl. 15 på fredag og avslutter før kl. 18 på lørdag

STED: Helhetsgården. Elvestadveien 958 - 1827 Hobøl

Pris 2 700,- som inkluderer:

Lunch, Middag, Drikke med og uten bobler samt energimåltider hele helgen - diverse materiell som vi vet du vil sette pris på...

Tillegg for overnatting på Billett Gård - kun 750,- pr.natt/rom med plass for 2 - kun 5 min unna og skyss er inkludert.

Ønsker du å kjøre frem og tilbake er det ca 40 min kjøring fra Oslo

IREN TINGULSTAD - e-mail: iren@helhetsgaarden.no - telefon: +47 98 66 98 03

ELSA GRIMSMO - e-mail: elsa@presenza.no - telefon: +47 90 60 06 62

Et samarbeidsprosjekt mellom

Credits:

Created with images by Peter Drach (aka PeteDragomir) - "Sunny Herbs" • daniel.stark - "springtime" • Kapa65 - "crocus close signs of spring" • blondinrikard - "springtime"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.