Logo Design zeur niet!

Mijn naam is Nathan van 't Hof, ik volg de opleiding mediavormgeving en heb hiervoor dus een logo ontworpen voor het koor: 'Zeur niet!' Ik zit momenteel in het eerste jaar, dus ik heb nog veel te leren.

Ik ben dus begonnen met het vooronderzoek naar bestaande logo's voor een koor. Vaak waren het personen en/of een paar muzieknoten. Hoewel dit een leuk idee was, vond ik dat ik iets origineels moest bedenken. Maar dat kan niet zonder dat ik iets van het koor af weet, dus ging ik zoeken naar het koor zelf.

De eerste uitdrukking die ik kreeg was: 'Rood en wit'. Dus wist ik dat deze 2 de primaire kleuren zouden worden. Voor de rest zag ik dat het koor bestond uit 'oudere' mensen, dus heb ik de foto's van het koor bekeken en zag hierin dat ze vaak veel plezier hadden. Dus het leek mij wel een gezellig groepje wat wel iets grappigs kon dragen. Dus begon ik met schetsen.

1. Kunstgebit 2. Een hoofd van de zijkant met zijn/haar mond open 3. Een boek met roos als midden

Hoewel ik vond dat het kunstgebit wat had, wat wel past bij 'de ouderen'. Vond ik het geen goed idee. Het boek zag ik vaak terug in andere logo's en vond ik dus niet al te origineel, dus ik ben gegaan voor het hoofd.

3 soorten logo's met het hoofd

Ik heb dus 3 variaties gemaakt voor het hoofd, alleen het hoofd vond ik wat te kaal. Ik heb dus nog een keer gekeken naar de site en zag dat veel vrouwen dus een roos hadden. Ik besloot dus een roos als extra toe te voegen.

Hoewel ik dus 3 verschillende heb gemaakt, vind ik het logo met overgang van donker rood naar rood het best gelukt. Dus heb ik deze ook als definitief ontwerp gekozen.

Definitief ontwerp.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.