Erfgoedcafé bij het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2016

Erfgoed in een modern jasje, dat kan je wel zeggen van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg. Het markante gebouw huisvest een schat aan oude kaarten, documenten en andere voorwerpen uit de geschiedenis van dit oudste waterschap van Nederland. De 150 bezoekers van het Erfgoedcafé kregen donderdag een bijzonder kijkje achter de schermen.

Het Erfgoedcafé werd welkom geheten door dijkgraaf Gerard Doornbos, de hoogste 'baas' van Rijnland. Hij was zichtbaar trots op de grote opkomst bij 'zijn' waterschap. Het mag dan het oudste hoogheemraadschap van Nederland zijn, de thema's waar Rijnland mee te maken heeft, zijn zeer actueel. Lees voor meer informatie hierover het interview in het Leidsch Dagblad dat Doornbos onlangs gaf.

Dijkgraaf Gerard Doornbos

Handen in de lucht voor het Waterambacht

John Steegh van het Waterambacht klom op de zeepkist om de meningen te peilen onder aanwezigen. Welk project van het Waterambacht zou de hoogste prioriteit moeten krijgen?

  1. Maresingeldam weghalen
  2. Goudenbalbrug verhogen
  3. Lange Mare opengraven
  4. Kort Rapenburg overkluizen
De overgrote meerderheid koos voor het weghalen van de dam in de Maresingel

Het Hoogheemraadschap had een zeer uitgebreid programma opgesteld voor het Erfgoedcafé, dat deze keer dan ook een uur langer duurde dan gewoonlijk.

Hoogheemraad Hans Pluckel (foto) gaf een lezing over het ontstaan en de ontwikkeling van Rijnland. Verder waren er presentaties over de grenspalen van Rijnland door Joost Veer en over de geschiedenis en renovatie van het boezemgemaal Gouda door Ed Stouthamer.

In de hal van het gebouw was een mini-tentoonstelling ingericht en konden voor mooie prijzen boeken aangeschaft worden.

Archief onder de zeespiegel

In de kelder van het gebouw bevindt zich het archief van het Hoogheemraadschap met eeuwenoude plattegronden, oorkondes en andere documenten.

Medewerkers van Rijnland lieten deze schatten zien.

Charter met een zegel van brooddeeg

In het restauratieatelier liet de restaurateur zien hoe oude kaarten en andere objecten gerestaureerd worden.

En uiteraard kon er uitgebreid nagepraat en genetwerkt worden onder het genot van een hapje en een drankje.
Het volgende Erfgoedcafé is op 15 december in het Rijksmuseum van Oudheden.
Created By
Marjolein Hettinga
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.