Loading

Gastorganisaties erkennen voordelen diaspora experts Ayan Hassan Rabi, Focal Point CD4D2 in Hargeisa, Somaliland

De Focal Points van IOM in de landen van herkomst hebben een belangrijke taak in het benaderen van gastinstellingen.

Ze identificeren prioritaire sectoren, onderhouden contacten met diaspora experts over hun opdracht en verzorgen de implementatie en monitoring van CD4D2.

Ayan Hassan Rabi vertegenwoordigt CD4D2 in Hargeisa, Somaliland en heeft al jaren, sinds 2008, ervaring met projecten op het gebied van Migratie en Ontwikkeling.

“Met veel gastinstellingen in Somaliland heeft IOM een hele goede relatie. CD4D, en voorganger TRQN, is een langlopend project wat de instellingen goed kennen. Als ik een nieuwe instelling benader, investeer ik in de relatie door me toegankelijk op te stellen. Ook is belangrijk om zelf contact op te nemen en acties pro-actief op te volgen. Deze aanpak volg ik ook bij de deelnemer, wat hun uitzending vergemakkelijkt. Mijn contactpersonen bij de negen instellingen zijn inmiddels zo betrokken dat zij zich mede-verantwoordelijk voelen voor CD4D2.”

Ayan Hassan Rabi, Focal Point CD4D2 in Hargeisa, Somaliland

De betrokkenheid van de gastinstellingen is essentieel voor de duurzame impact van de kennisoverdracht door diaspora. 

“In de eerste zes maanden van 2020 hield ik maandelijkse onlinevergaderingen met mijn contactpersonen bij de instellingen en met de diaspora experts die op dat moment met een opdracht bezig waren. We bespraken dan de uitdagingen en aanbevelingen om hun doelstellingen te halen. Deze sessies waren motiverend voor iedereen.”

In de eerste zes maanden van 2020 zorgde COVID-19 voor nieuwe uitdagingen.

De gastinstellingen gingen dicht en medewerkers werkten vanuit huis. Aanvankelijk vond de kennisoverdracht virtueel plaats. Dat was best lastig omdat internet in Somaliland niet altijd betrouwbaar is.

Eind juli mochten alle medewerkers weer terug naar hun kantoor waardoor de trainingen weer fysiek kon plaatsvinden. Uiteraard werd hierbij rekening gehouden met de COVID-19-beperkingen.

Diaspora-expert Hamse Adaroosh deelt zijn technische expertise met het Ministry of Public Works and Housing

Sinds mei dit jaar hebben 30 diaspora experts opdrachten gedaan, zowel fysiek als virtueel. De meeste gastorganisaties geven de voorkeur aan fysieke trainingen omdat de opdrachten relatief kort zijn en concrete onderwerpen behandelen.

“Juist om die reden vinden gastinstellingen CD4D2 zo nuttig. Kennisoverdracht door diaspora experts is heel direct en laagdrempelig en dus zeer geschikt om specifieke expertise over te dragen. Het vraagt van de gastinstelling dat ze helder formuleren welke kennis nodig is. Uitwisseling van praktische kennis en expertise is erg waardevol."
The Ministry of Investment Promotion krijgt training van diaspora Mohamed Wali in het aantrekken van buitenlandse investeringen.
"CD4D2 is effectief omdat het project inspeelt op de concrete vraag van de gastinstelling door het inzetten van experts uit de diaspora. Gastinstellingen realiseren zich heel goed wat de positieve effecten zijn van een betrokken diaspora."
Diaspora expert Nimo Hussein leidt HR- en administratief personeel van het Ministry for Water Development op.