Zwerven door de Zuidas Zuidas in beeld

Via korte reportages van de werkzaamheden op de Zuidas wil Infra Communicatie bekendheid verwerven met de foto's die zij levert van grote bouwprojecten. Het Zuidas-dok in Amsterdam wordt een groot infrastructureel project waaraan Infra Communicatie graag een bijdrage wil leveren. In deze reportage maak je als bezoeker alvast kennis met dit stadsdeel.

Bekende locaties waar je onderweg snel aan voorbijgaat

De Zuidas laat zich goed fotograferen met mooie of dreigende luchten. Het is een landschap op zichzelf.

Het inzoomen op één locatie, zoals hier de omgeving van metrostation Amsterdam Zuid kan een verhaal of situatie toelichten.

De dagelijkse stadsomgeving biedt volop mooie momenten

In korte series uitbeelden hoe iets gebouwd wordt, uitleg van een techniek, of vastleggen van een unieke gebeurtenis.

Ramen inhangen.

En foto's van het bouwen zelf natuurlijk!

Neem contact op via onderstaand telefoon nummer, mail of bekijk de website van Infra Communicatie via de link hieronder. Infra Communicatie bouwt met Beelden.

mobiel 06 10071677 mail: marcel@infracommunicatie.com

Credits:

Alle foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Publicatie alleen na toestemming van Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.