Vincent Van Gogh Postimpressionism

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh var en konstnär som var verksam under modernismen. Vincent Willem Van Gogh föddes 30 mars 1853 i Noord-Brabant och han dog den 29 Juli 1890. Van Gogh tillhör de mest berömda och inflytningsrika konstnärerna i den västerländska konstens historia. Van Gogh skapade ca 2100 konstverk, inklusive 860 oljemålningar och de flesta skapade han under de två sista åren som han levde. Vincent Van Gogh begick självmord vid 37 års ålder efter han hade levt ett år med fattigdom och en mental sjukdom och han sköt sig själv med en pistol men avled inte av skadorna förrän 2 dagar senare. Vincent Van Gogh växte upp i en överklass familj och gillade redan som lite att teckna. Van Gogh led av psykiska problem och man misskötte sin psykiska hälsa genom att inte äta ordentligt eller dricka mycket alkohol. Redan som ung hade Vincent Van Gogh vissa psykiska problem. Han blev deprimerad när han som ung jobbade med att vara konsthandlare. Van Gogh hotade en fransman, som var hans vän, med ett rakblad och allt slutade med att Van Gogh skar av en bit av sitt vänster öra. Efter det blev han inskriven på ett mental sjukhus och den tiden han tillbringade där visade sig vara de mest produktiva åren av hans liv.

Under hela hans livstid så sålde Van Gogh bara en enda målning och det var inte förrän efter hans självmord som han blev populär. Många såg Vincent Van Gogh som en galen konstnär och ett misslyckande. Under hans tidiga år så var hans konstverk stilleben och återgivning av jordbruksarbetare och man kunde se väldigt få livliga färger i hans konstverk som sedan karaktäriserar hans senare verk. Det var Van Goghs impulsiva, uttrycksfulla och dramatiska penseldrag som bidrog till grundandet av den moderna konsten.

Postimpressionism

Postimpressionismen är en stilkonst inom modernismen som växte fram ungefär 1886-1905. Man kan tänka sig postimpressionismen som andra generationen impressionister som oroade sig mindre för ljuset och skuggans roll i konstverken och var trötta på impressionisternas begränsningar. Postimpressionister ville uttrycka sig mer med livligare färger. Några som ledde den här rörelsen var Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat och Paul Cézanne, som också kallas för fadern till postimpressionismen. Eftersom postimpressionismen har en bred inriktning på abstrakta kvaliteter och symboliska innehåll innefattar postimpressionismen neo-impressionism, symbolism, några senare av impressionismens verk och några andra rörelser. Inom postimpressionismen använde vissa konstnärer sig av stora penseldrag.

Termen postimpressionism, som fortfarande används idag, introducerades av Roger Fry 1910 och postimpressionister, även kallad premodernister, hade väldigt stor betydelse för kubister bland annat Pablo Picasso och Georges Barque.

Tiden

Under den här tiden som postimpressionismen växte fram började man uppfinna nya saker. Man började också från gå det "normala" och började experimentera med t ex konsten. På den här tiden så blev det allt lättare att resa och ta sig runt världen och allt fler människor började resa längre bort från där de bodde. Det gjorde att människor blev mer intresserad av omvärlden. Eftersom fler och fler människor rörde på sig runt om i världen så förstärktes människors nationalism. Innan hade det inte behövts på samma sätt för att människor rörde sig bara människor i trakterna där de växte upp men nu rörde sig människor överallt. Eftersom människor rörde sig överallt så fick olika människor som t ex konstnärer inspiration från andra ställen på jorden och från nya samhälle och folk. Det gjorde att folk började frångå det traditionella och började experimentera med sina konstverk.

Under den här tiden så började nya konstformer bli populära och ta from som t ex filmen. Under slutet av 1800-talet så visar två bröder sin film på världens fösta biograf i södra Frankrike. Detta gjorde att konkurrensen började bli större för konstnärer och för att de skulle kunna sälja sina konstverk och bli populära så var de tvungna att bryta sig loss från den trenden inom konsten som var då. Därför valde vissa konstnärer att göra andra konstverk än de konstverken som var mer neutrala.

Till vänster är konstverk från postimpressionismen och till höger konstverk från impressionismen.

Credits:

Created with images by artislifemiami - "Van Gogh - Starry Night"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.