Tígrisdýr

Tígrisdýr eru stærsta kattardýr í kattardýrafjölskylduni og geta orðið allt að 3,3 meetrar á lengd og 306kg.Áður fyrr lifðu týgrisdýr allt frá asíu til Tyrklands en síðustu 100 ár hefur minkað um 93%.Nú eru tígrisdýr að deyja út (í útrímingarhættu) og nú þegar hafa 3 tegundir dáið út og ein ekki leingur villt heldur bara á griðarstöðum í kína. Aðal ógnir þeirra eru veiði menn sem vilja feld þeirra til að selja það. Tígrisdýr eru kjötættur og aðal fæða þeirra er villt svín.

Credits:

Created with images by angela n. - "Tiger"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.