TRAINING OF GREATNESS STOP MESSING AROUND AND GET SHIT DONE

TRAINING OF GREATNESS

Training of Greatness staat voor het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl zodat je de beste versie van jezelf kunt worden. Dit doen wij door trainingen, events en workshops te verzorgen gericht op persoonlijk leiderschap en fysieke kracht. We willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is onze missie om Nederlanders wakker te schudden en hun ware potentie te laten benutten.

Stop messing arOund

Lef tonen, gepassioneerd zijn en doorzetten. Drie belangrijke elementen om van jouw ambities werkelijkheid te maken. Angst om te falen houdt mensen in de status quo. Bij Training of Greatness werken we met een no-nonsense en hands on mentaliteit: geen excuses, maar hard werken om van je dromen werkelijkheid te maken. Tijdens onze trainingen, workshops en events helpen we jou bij het vormen van de juiste mindset om de beste versie van jezelf te worden. Met een perfecte balans tussen een professionele en informele setting creƫren we samen met jou stap voor stap een betere maatschappij. Het doel is niet alleen het beste uit jezelf, maar vooral het beste uit elkaar te halen.

Practice what you preach

De kracht van Training of Greatness is dat het voortvloeit uit jarenlange persoonlijke ervaring. De weg naar vandaag was lang, heeft diepte- en hoogtepunten bereikt en is herkenbaar voor velen. Er wordt praktisch en effectief gewerkt, maar nog meer dan dat, het is menselijk. De authenticiteit van Training of Greatness is dat de trainingen op ieder individu worden aangepast. In plaats van een standaardmodel of theorie voor iedereen, wordt er gekeken naar jouw persoonlijke ambitie en een manier om deze te bereiken die bij jou past. Doorbreek patronen, onderneem stappen en streef je doelen achterna. Ieder mens wilt het beste uit zichzelf halen. Het is een universeel verlangen dat we allemaal in ons dragen, een verlangen dat alles en iedereen verbindt.

Created By
Danique de Jong
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.