Loading

Året der gik AlmenNet 2017

I år fejrer AlmenNet 10 års jubilæum

AlmenNet blev stiftet 20. november 2007. Foreningen er blevet født ud af Landsbyggefonden og Realdanias udviklingsinitiativ "Fremtidssikring af ældre almene boligbebyggelser". En snes planlagte moderniseringer af ældre almene boligafdelinger blev efter en ansøgningsrunde i 2004 udpeget som demonstrationsprojekter - og der blev udarbejdet et idékatalog fra fremtidssikringen. AlmenNet blev projektets laboratorium, og ved projektperiodens udløb var der i de almene boligorganisationer bred tilslutning til at videreføre AlmenNet ved egne kræfter.

AlmenNet har i dag 55 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer næsten 2/3 af alle almene boliger i Danmark.

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Her samarbejder medlemmerne om at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger.

Her kan du få et overblik over AlmenNets seneste publikationer

AlmenVejledning

Fremtidens Almene Bolig

Vejledningen giver et billede af den aktuelle samfundsudvikling ved at belyse, hvilke megatrends, der sandsynligvis kommer til at påvirke udviklingen af fremtidens almene bolig. I samarbejde med Fremforsk er der udarbejdet 11 personaer på fremtidens almene beboere.

AlmenRapport

Klimatilpasning

Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet klimatilpasning i den almene boligsektor.

AlmenVejledning

IKT I BYGGERI OG DRIFT

AlmenNet har udarbejdet en række dokument-paradigmer, som kan lette IKT-arbejdet i byggeprocessen og sikre, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra opførelse til drift

AlmenHæfte

Dine rettigheder ved genhusning

For at opnå en god genhusningsproces må alle involverede føle at de er velinformeret – også beboerne. Udviklingsprojektet sætter fokus på beboernes rettigheder og den gode proces ved genhusning.

Inspirationskatalog

Digitale Frontløbere i den almene sektor

Ny teknologi og digitalisering har et stort potentiale i den almene sektor. I inspirationskataloget stiller Bygherreforeningen og AlmenNet skarpt på de gode eksempler i branchen og tager derfor fat i seks frontløbere, der har udfordret vanetænkningen og viser nye veje i forhold til at realisere det digitale potentiale.

I vores app har du mulighed for at finde alle vores publikationer

I år har vi afholdt 24 arrangementer. Herunder netværksmøder, ERFA-møder, webinarer, udviklingsseminar, lanceringsseminar og en stor konferencekonference

Stor konference i Kokkedal, "Regnvand skaber udvikling"

To netværksmøder

Maj - Viborg

Boligselskabet Viborg: Tema om fremtidens familie- og boformer. Besigtigelse af de nyrenoverede afdelinger Houlkærvænget og Liseborg Bakke i Viborg

Oktober - Skanderborg

Skanderborg Andelsboligforening: Tema om fortætning. Besigtigelse af den nyrenoverede afdeling Grønnedalsparken i Skanderborg

16 ERFA-møder

4 møder á 4 runder

Februar-Marts: København, Aalborg, Skanderborg, Middelfart. TEMA: Genhusning

Maj-Juni: København, Aalborg, Skanderborg, Middelfart. TEMA: Digitalisering byggeri/drift

Oktober: København, Aalborg, Skanderborg, Middelfart. TEMA: Ressourcestyring

December: København, Aalborg, Skanderborg, Middelfart. TEMA: Fremtidens Almene Bolig

Øvrige arrangementer

Ét udviklingsseminar i Brønshøj i marts, hvor to projekter blev til:

  • Kommunikation i byggesager (Domea.dk)
  • Seniorbofællesskaber (Boligkontoret Danmark)

To webinarer: et i april med temaet billige boliger, og et i oktober med temaet indeklima

Én lancering af AlmenHæftet Genhusning i februar i København

Ét årsseminar i København i november

Tak for i år!

Vi ser frem til meget mere udvikling og netværk i 2018!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.