Loading

Kempen Voedselslim

Doel

De Kempen versterken en verder uitbouwen tot een slimme en duurzame voedselregio met een sterk Kempens agrifood ecosysteem.

 • de Kempen als productief landschap voor duurzaam voedsel
 • verbinding tussen alle schakels van de voedselketen
 • gezondheidsverbetering
 • circulaire landbouw in balans met de leefomgeving
 • nieuwe verdienmodellen, nieuwe teelten

Acties

1. Voedselregisseur: Een voedselregisseur helpt vanuit een langdurig mandaat en op een realistische manier met het tot stand brengen van een voedselstrategie voor de Kempen met bijhorende acties. Hij/zij is op het terrein actief en kan continu werken aan de ontwikkeling en het opstarten van regionale voedselprojecten.

2. Kempense voedselraad: De voedselregisseur wordt omringd door een voedselraad, een beleidsgroep die samengesteld is met spelers uit het agrofood ecosysteem. Ze zijn het klankbord voor het beleid rond voeding, geven advies over bestaande en nieuwe projecten, zoeken financieringsmogelijkheden, brengen ideeën aan, bespreken de strategische visie en spelen een belangrijke ambassadeursrol om de visie uit te dragen. De voedselregisseur en de voedselraad bouwen in een co-creatief proces een werking uit met 5 werklijnen: slim produceren, slim ondernemen, slim leren, slim consumeren en slim samenwerken.

3. Projecten die inzetten op:

 • samenwerking tussen boeren, kennisinstellingen, ondernemers, voedselverwerkers, studenten e.a. rond innovatieve en duurzame productietechnieken (klimaatadaptatie, circulaire landbouw, emissiereductie, verantwoord gebruik Kempens grondwater…)
 • talentontwikkeling en stimuleren ondernemerschap (o.a. in samenwerking met Campus Campina)
 • korte keten, coöperaties, business to business, voedselverliezen beperken
 • toegang tot gezond voedsel voor iedereen, voedsel in de zorgsector
 • nieuwe teelten, nieuwe afzetmogelijkheden, productinnovatie

4. Netwerkevents: opbouwen van sterke sectoroverschrijdende samenwerkingen en stevige netwerken.

5. Communicatie: producenten, consumenten, toeleveraars, verwerkers, horeca, retail … Met gerichte communicatie worden we allen voedselslim.

We zijn tevreden als …

 1. er een Kempense voedselregisseur aan de slag is.
 2. de Kempense voedselraad operationeel is met minimaal 10 Kempense spelers.
 3. we projecten kunnen realiseren die inzetten op slim produceren, slim ondernemen, slim leren, slim consumeren en slim samenwerken.
 4. we met 3 netwerkevents per jaar het agrifood ecosysteem mee opbouwen en in de kijker zetten.
 5. we jaarlijks één sensibiliserend media-event kunnen organiseren.

Tijdslijn

 • 2020: opbouw van het partnerschap
 • 2021: inzetten van Kempense voedselregisseur, opstarten van de Kempense voedselraad, opmaak actieprogramma, organiseren 3 netwerkevents en 1 media event
 • 2022-…: actieve voedselregisseur, uitvoering projecten, netwerken en media-events, impact meten en bijsturen actieprogramma

Middelen en mankracht

1 VTE voedselregisseur + communicatie- en werkingsbudget. Hiervoor wordt ingezet op Europese projectsubsidies en partnerschappen in de regio.

Partnerschap

Boerenbond, RURANT, Thomas More, IOK, VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, UNIZO provincie Antwerpen , Provincie Antwerpen, Health & Care Netwerk Kempen… (partnerschap in volle uitbouw)