Казахстан

Географічне положення

Республіка Казахстан розташована в центрі Євразійського материка. Територія РК простягається із заходу на схід на 3000 кілометрів і з півночі на південь - на 1700 км. Загальна площа: 2 724,9 тис. кв. км. Протяжність кордонів: на заході і півночі Казахстан межує з Росією, на півдні і південному заході - з Туркменістаном, Узбекистаном, Киргизстаном, на південному сході й сході – з КНР. Загальна довжина кордонів – 12,3 тис. км, в т.ч. з Росією – 6846 км, Узбекистаном – 2202 км, Китаєм – 1871 км, Киргизстаном – 1051 км та Туркменистаном – 379 км.

Природні умови

Рельєф

Понад 3/4 території Казахстану займають рівнини з висотами від 100 до 300 м над рівнем моря. На крайньому південному сході і заході простягаються хребти Тянь-Шаню, Джунгарського Алатау й Алтаю з висотами від 3000 до 6995 м (пік Хан-Тенгрі). На крайньому заході розташована Прикаспійська низовина, що частково лежить нижче рівня Світового океану (рівень Каспійського моря — 27 м). У центрі країни великі території займає зруйнована гірська система Казахстанського дрібносопковику. У межах рівнин поширені піщані бомжі і глинисті пустелі (Кизилкум, Муюнкум, Бетпак-Дала), напівпустелі і сухі степи. Для молодих гір південного сходу характерні сильна розчленованість і вертикальна поясність. На півночі республіки переважають степи і лісостепи. 23% території країни (північна частина) придатні для землеробства, 70% — для відгінного тваринництва.

Клімат

Клімат країни різко континентальний і сухий. У передгірських і гірських районах випадає від 500 до 1600 мм опадів на рік, у степових — 200–500, у пустельних — 100–200 мм. Середня температура січня — від −18° С на півночі до −3° С на півдні; середня температура липня — від 19° С на півночі до 29° С на півдні. Річний перепад температур дуже значний: взимку температури можуть опускатися до −50° С, а влітку приземні температури місцями сягають 70° С. Добові перепади температур сягають 20-30° С.

Природні ресурси

  • Нафта
  • Газ
  • Кам'яне та буре вугілля
  • Уран, залізна, мідна, марганцева та поліметалева руди
  • Рідкісні метали
  • Фосфорити
  • Калійні солі
  • За запасами і виробництвом вольфраму країна посідає перше місце в світі. Видобувні запаси нафти складають біля 4 млрд. тонн, газу – близько 3 трлн.м3, а прогнозні перевищують, відповідно, 10 млрд. тонн та 10 трл

Населення

Головні етноси країни: казахи — 63,1 %, росіяни — 23,7 %, узбеки — 2,9 %, українці — 2,1 %, уйгури — 1,4 %, татари — 1,3 %, німці — 1,1 %, інші — 4,4 % населення (оціночні дані за 2009 рік)[1]. Переселення слов'ян, німців, татар, чеченців і корейців у Казахстан у різні періоди XIX-ХХ століть і вольове проведення кордонів республік за радянських часів призвели до того, що казахи в загальній чисельності населення республіки становили меншість (у 1980-х — 38-39 %). У 1998 частка казахів збільшилася до 50,6 %, частка росіян знизилася до 32,2 %, українців — до 4,5 %, німців — до 1,9 %.

Сільське господарство

У сільському господарстві зайнята п'ята частина економічно активного населення і виробляється 12 % ВВП. Різноманітні ґрунтово-кліматичні умови дають змогу вирощувати майже всі культури помірного поясу. Рілля займає лише 18 % сільськогосподарських угідь. Найбільші площі ріллі освоєні на півночі, де в середині XX ст. освоювалися цілинні землі.

Головна галузь землеробства - зернове господарство. Близько 60 % усіх посівів зернових припадає на яру пшеницю, решта - на ячмінь. На півночі вирощують соняшник, на півдні - озиму пшеницю і кукурудзу, вздовж Сир-Дар'ї - рис. З технічних культур на півдні вирощують бавовник, цукровий буряк, тютюн. У передгір'ях розводять виноградники і сади.

Головна галузь тваринництва - вівчарство, поголів'я якого скорочується в даний час. Розведення великої рогатої худоби м'ясного напрямку приурочене до степів північної і східної частини країни. Молочний напрямок характерний для приміського господарства. Традиційними галузями тваринництва є конярство і верблюдництво. Виробляють шерсть, м'ясо, каракуль.

Транспорт

Морський

Залізничний

Автомобільний

Авіатранспорт

Created By
Lisechko Vlad
Appreciate

Credits:

Created with images by baurzhan_issayev - "IMG_0365" • sergei55 - "peak sairam shymkent" • thephilippena - "field winter wood" • tpsdave - "shymkent kazakhstan obelisk" • Torekhan Sarmanov - "Kolsay Lake" • jarmoluk - "field agriculture harvest" • klaber - "food grains bread wheat" • Efraimstochter - "sheep breeding wool fur" • CodeCondo - "rail railway train tracks" • sovraskin - "Два брата" • vitalyzator - "ER2K-604" • Petr Magera - "Astra GTC J" • akk_rus - "Plane"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.