í heimsókn til barnanna og barnabarna

Í september 2016 hèldum við gömlu hjónin í ferðalag til barna okkar í Svíþjóð og Noregi

Fàtt er betra en ís í sumarhitanum

  • Svo màlaði Nikulàs heiminn

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.