Alfons Mucha jugend

Jugend

Jugend är en stilart inom bl.a arkitektur, formgivning, konsthantverk, smycken, textilier och grafik. Jugend var inte bara en stil utan kan definieras som ett samlingsbegrepp för flera olika stiluttryck som samtidigt uppkom på olika platser under 1890-talet till omkring 1920.

Belgien, Österrike och Katalonien (Spanien) brukar utmärkas som de mest betydande regionerna för jugendstilens framväxt. Stilen har tagit inspiration från naturens oregelbundna och organiska former som har gjort att den kan uppfattas som en utbrytning från den "vanliga" konsten. Man kan se influens från olika tidigare stilar som (ny)barocken och nationalromantiken. Det finns också japanska och asiatiska drag.

Arkitektur och inspiration från blommor

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvecklades foto och print tekniken. Konst magasinen med illustrerade fotografier och färgade litografier var en grundläggande faktor som gjorde att jugendstilen spreds fortare i Europa och sedan globalt.

Ett annat vanligt namn för jugendstilen är Art Nouveau.

Alfons Mucha

Alphonse Mucha mer känd som Alfons Mucha föddes i Mähren, Österrike (nuvarande Tjeckien) år 1860 och dog år 1939. Han var en målare, grafiker och formgivare. Marie Chytilová var hans fru och tillsammans fick de en dotter och en son. Dottern följde i faderns konstnärliga spår medans sonen arbetade i media branschen.

Det kan vara så att Alfons först fick upp ögonen för barockens konst när han sjöng med sin kör i en tjeckisk katedral år 1871. Jag tror att det kanske var när han tittade mot taket eller såg de vackra fönsterna. Så småningom, år 1887 flyttade han till Paris för att studera konsten. I början av 1890-talet inleddes en tioårsperiod i Muchas liv då han verkade som en mycket framgångsrik affischkonstnär, inredningsarkitekt och formgivare av glas och kläder. Det var år 1895 som han fick sitt stora genombrott med postern Gismonda (1894) som han skapade för superstjärnan Sarah Bernhardt.

Från 1906-1910 arbetade Mucha i USA men bosatte sig slutligen i Prag med sin då växande familj. 1930 och därefter arbetade Mucha främst med motiv från slavisk mytologi som resulterade i en serie av tjugo stora målningar. Han hade länge haft drömmen om att få skapa dessa målningar för att hylla sin slaviska historia.

The Slav Epic av Alfons Mucha

Fascismen som ökade i Centraleuropa på 1930-talet gjorde att Muchas slaviska nationalism blev angett i media som bakåtsträvande. Därför gjorde den slaviska nationalismen och hans judiska rötter honom till någon av de första att bli tagna av tyska Gestapo under den nazistiska ockupationen. På grund av sjukdomar dog han kort efter att han blev frisläppt.

Mucha tyckte om att måla mondänt, lättsamt och vackert. Det var något som skiljde sig ifrån andra jugendkonstnärer och den vanliga jugendstilen som ofta hade erotiska och mörka undertoner. Han använde sig mest av bleka pastell färger och ofta förekom det unga vackra kvinnor klädda i eleganta badrockar. Kvinnorna kunde ibland associeras med feer. Dessa motiv utvecklades till hans egna personliga stil och blev hans varumärke under många år. Mucha kände en viss frustration över berömmelsen han fick genom sina kommersiella verk, eftersom det han ville fokusera på mest var artistisk konst.

Alfons Muchas verk och Mucha-föstret i Sankt Vituskatedralen i Prag

Tiden

När Tjeckoslovakien bildades efter Österrike-Ungerns sammanbrott 1918 blev det Muchas uppgift att designa nya frimärken, sedlar och andra dokument för den nya staten. Det ledde till att hans berömmelse blev större och hans verk blev igenkända.

En dag år 1893 köpte Alfons Mucha en egen kamera, från den dagen blev fotografi en essentiell del av hans liv. Fotografierna hjälpte honom att förbereda hans nästa verks komposition.

Efter genombrottet med postern Gismonda (1894) som var en bild av den kända skådespelerskan Sarah Bernhardt signerade hon ett exklusivt sexårs kontrakt med Alfons Mucha. Han skulle designa hennes posters, teater dekorationerna och hennes kostymer. Under denna tiden var konstnären fylld av kommersiella uppdrag. Det var då på 1890-talet som Mucha släppte mycket ny konst, köpet av kameran kan också ha haft en medverkande kraft i att han kunnat släppa så mycket konst på så kort tid. Eftersom bilderna kan ha hjälpt honom att komma ihåg vad han har varit med om och åskådat så att hans verk enklare kan tillåtas ta inspiration från hans eget liv.

Hans bildkonst reflekterar den tidens kläd och frisyrmode men inte några historiska händelser. Han speglade sin samtids skönhetsideal i sina bilder. En slags romantisk syn på kvinnans väsen då de ofta är vackra och ser ut att sväva i sina fladdrande klänningar omgärdade av mystik och dekorativa mönster.

Posters från Sarah Bernhardts pjäser

Credits:

Created with images by Swallowtail Garden Seeds - "Les Quatre Saisons by Alfons Mucha (1902)" • Bibliothèques de Nancy- Patrimoine - "Les fleurs et leurs applications décoratives par E. Seguy" • dalbera - "Immeuble art nouveau (Riga)" • Bibliothèques de Nancy- Patrimoine - "Les fleurs et leurs applications décoratives par E. Seguy" • monikawl999 - "squad latvia architecture" • 3dman_eu - "paris facade architecture" • sergejf - "Alfons Mucha and the Slavs exhibition at the National Gallery of Art" • Swallowtail Garden Seeds - "Violets, butterfly bush, hollyhocks, flowering peach, arums, and more. Monaco Monte Carlo by Alfons Mucha (1897)" • dottorpeni - "mucha" • Swallowtail Garden Seeds - "Grapes, pears, apples. Fruit by Alfons Mucha (1897)" • Swallowtail Garden Seeds - "La Dame aux Camélias by Alfons Mucha (circa 1890-1910)" • MCAD Library - "Gismonda" • MCAD Library - "Hamlet / Sarah Bernhardt" • MCAD Library - "La Tosca"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.