Loading

ראיתי סרט זה טוב מאוד

hשלח במיילהדפס

ההצלחה העצומה של סרטי קומיקס בעשור האחרון, ובראשם "הנוקמים - מלחמת האינסוף" ששובר קופות בימים אלה, נובעת בין השאר מהעובדה שטווח הגילים של צרכניהם התרחב משמעותית וכולל צופים מבוגרים. האם אנחנו חיים בעולם אינפנטילי יותר, או שאולי ההתגמשות בתפישות של מה מגדיר אדם בוגר היא דווקא מגמה חיובית?

הפיסקה הבאה היא טעות אין להתיחס אליה (ברצינות)

היקום הקולנועי של מארוול מציג בפנינו עולם דומה. כך למשל, עורר אחד הסרטים הקודמים בסדרה ״ת'ור: ראגנרוק״ תרעומת בקרב מעריצי קומיקס אדוקים. בחוברות הקומיקס שעליהן התבסס הסרט מתואר מאבק בין שני אחים (ת'ור אל הרעם ולוקי אל התעלולים) לבין בתו הסוררת של לוקי (הלה - אלת המוות) המנסה להשתלט על העולם ונאבקת ממושכות באביה ובדודה. כחלק מהמעבר לקולנוע, שכתבו התסריטאים את סיפור העלילה והציגו את שלושת הגיבורים כשלישיית אחים שנאבקים זה בזה לאחר שאביהם המשותף (אודין אבי האלים) נפטר. בכך שהפכו את האב והבת לאחים, שמרו התסריטאים על הקו הרעיוני שמשותף לרבים מהסרטים המצליחים של מארוול, לפיו הגיבורים הראשיים הם כולם דמויות נעריות המגששות את דרכן בעולם נטול מבוגרים – ולא כאלה שכבר התבגרו והפכו בעצמם להורים. גם כשמופיעה בסרט בדמות של מבוגר שלם, נטול קונפליקטים של התבגרות, כמו קפטן אמריקה. היא מוצגת כשריד קפוא מתקופת מלחמת העולם השנייה, העידן שבו מבוגרים היו מבוגרים, ומתוקף כך הוא מסוגל להפגין עוצמה קלאסית ויכולת מנהיגות אליה משתוקקים שאר הדמויות.יייייייי

הפיסקה הבאה יש להתיחס אליה (מי שרוצה) אני לא אתיחס אליה למרות שאני העתקתי אותה מי https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.6173405

היקום הקולנועי של מארוול מציג בפנינו עולם דומה. כך למשל, עורר אחד הסרטים הקודמים בסדרה ״ת'ור: ראגנרוק״ תרעומת בקרב מעריצי קומיקס אדוקים. בחוברות הקומיקס שעליהן התבסס הסרט מתואר מאבק בין שני אחים (ת'ור אל הרעם ולוקי אל התעלולים) לבין בתו הסוררת של לוקי (הלה - אלת המוות) המנסה להשתלט על העולם ונאבקת ממושכות באביה ובדודה. כחלק מהמעבר לקולנוע, שכתבו התסריטאים את סיפור העלילה והציגו את שלושת הגיבורים כשלישיית אחים שנאבקים זה בזה לאחר שאביהם המשותף (אודין אבי האלים) נפטר. בכך שהפכו את האב והבת לאחים, שמרו התסריטאים על הקו הרעיוני שמשותף לרבים מהסרטים המצליחים של מארוול, לפיו הגיבורים הראשיים הם כולם דמויות נעריות המגששות את דרכן בעולם נטול מבוגרים – ולא כאלה שכבר התבגרו והפכו בעצמם להורים. גם כשמופיעה בסרט בדמות של מבוגר שלם, נטול קונפליקטים של התבגרות, כמו קפטן אמריקה. היא מוצגת כשריד קפוא מתקופת מלחמת העולם השנייה, העידן שבו מבוגרים היו מבוגרים, ומתוקף כך הוא מסוגל להפגין עוצמה קלאסית ויכולת מנהיגות אליה משתוקקים שאר הדמויות.

אני לא תיאורטיקן מטמטי

שני הקטעים הבאים,(של לי סמולין פיסיקאי) באנגלית ותירגומם לעברית נוצרו על ידי מודלים מטמטיים של גוגל...הם מלא שגיעות כי הסורק של אפל לא שווה כלום או שאני לא יודע להשתמש בו....על כל פנים זה כמו סרט עם גליטשים.... פופ קוונטום לעניים...אני אוהב את זה....זו אמנות השגיעות כשמחליפים דיסקט....שלא נידע מצרות

אני ממשיך לראות סרט.....אני ממשיר לראות סרט

Thinking About Thinking About Things ,

The physiCtiy things are made of atoms. In order to uric”? lve orld is made of photons. This is surroundings and the workings of our own bogie, not need to worry unduly about more subtle entities. But ay’... © almost entirely empty space, held’ together by electromagnetic foro." by the exchange of photons. A typical atomic nucleus, carrying posi charge, is about 10 of a metre across, while the atom itself ;. . hundred thousand times bigger, 10 of a metre across. If the nucley were just 1 cm in diameter, the distance from the nucleus to the outer shell of electrons surrounding it would bea full kilometre. The outer face of the atom, the part that interacts with other atoms, is ure electricity — electrons — held in place by electromagn etic forces ‘(the exchange of photons) in accordance with the workings of QED. The computer on which I am typing these words seems like a solid object to me; but it is really a web of electromagnetic forces connecting a few tiny, widely-spaced quantum entities — a framework of interacting photons. But what do I mean when I say that I ‘feel’ the computer to be a solid object, or ‘see’ 1t as a continuous entity?

When we feel anything — when [ hit the keys on my computer so that my fingers feel a reaction — what we actually feel are the interactions between the electron clouds in the thing and the electron clouds in our fingertips. These are electromagnetic interactions involving photons. When we look at things, obviously we see them using interactions between photons and the atoms (or rather, the electrons m tie Outer parts of those atoms) in our eyes. When messages #00 braing the and See (or hear, or smell, or taste) are passed 1 impulses, Ac ne, along networks of nerves using synapses, end acy”, Seem these nerve impulses cross reactions thereto ey Stimulate chemical reactions. But © Selves are simply processes that involve the electro

כלחשוב על לחשוב על דברים,

ראו הוזהרתם

הדברים הפיזיים עשויים מאטומים. כדי uric "? אופלד עשוי פוטונים. זה הסביבה ואת פעולתו של bogie שלנו, לא צריך לדאוג יותר מדי על גופים עדינים יותר. אבל "..." © חלל ריק כמעט לחלוטין, המוחזק "יחד על ידי פורו אלקטרומגנטי." על ידי חילופי הפוטונים.גרעין אטומי טיפוסי, נושאת מטען posi, הוא על 10 מטר על פני, בעוד האטום עצמו: גדול פי מאה ממרחק של 10 מטרים, אם המרחק בין הגרעין לקוטר החיצוני של האלקטרונים המקיפים אותו יהיה קילומטר מלא.הפנים החיצוניים של האטום, החלק שמקיים אינטראקציה עם אטומים אחרים, הוא חשמל ורה - אלקטרונים - המוחזקים במקומם על ידי כוחות אלקטרומגנטיים "(החלפת הפוטונים) בהתאם לפעולתו של QED.המחשב שבו אני מקליד מילים אלה נראה לי כאובייקט מוצק, אבל זה באמת רשת של כוחות אלקטרומגנטיים המחברים בין כמה גופים קוונטיים זעירים ומרווחים - מסגרת של פוטונים אינטראקטיביים, אבל למה אני מתכוון כשאני אומר שאני מרגיש 'המחשב' להיות אובייקט מוצק, או 'לראות' 1 כישות מתמשכת?

כאשר אנו מרגישים משהו - כאשר [מכה את המפתחות במחשב שלי, כך שהאצבעות שלי מרגישות תגובה - מה שאנחנו מרגישים בפועל הוא האינטראקציות בין ענני האלקטרון בענן לבין ענני האלקטרון בקצות האצבעות. אלו הן אינטראקציות אלקטרומגנטיות של פוטונים. כאשר אנו מסתכלים על דברים, ברור שאנחנו רואים אותם באמצעות אינטראקציות בין פוטונים לבין האטומים (או ליתר דיוק, האלקטרונים מ לקשור חלקים חיצוניים של אטומים אלה) בעינינו. כאשר מסרים מס '00 מתרבים ומראים (או שומעים או מריחים או טועמים) עוברים דחפים 1, AC ne, לאורך רשתות עצבים באמצעות סינפסות, מסיים את הסיס ", נראה כי הדחפים העצביים הללו מערבים את התגובות המעוררות תגובות גירוי כימי. אבל © Selves הם פשוט תהליכים המערבים את האלקטרו

לא ברור לי מה הסרט הזה אומר...אבל זה מרד למחיקת דיסקטים שפג תוקפם...היום אין דיסקטים אבל יש פופ קוונטום...ביי ביי......000111
Created By
shlomo korzac
Appreciate

Credits:

my pictures...text with my mistakes...forgive me Lee Smolin and others...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.