Loading

Siber Güvenlik Sigortası Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.S. | 0216 571 1 571

Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası ile, siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarlarından, iş durmasından kaynaklanan zararlara, kamu otoritesine karşı yapılan savunma ve para cezalarından, siber fidye hasarlarına, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğundan ve veri ihlali masraflarına kadar bir çok riski standart limitler ve makul primlerle teminat altına alan yepyeni bir ürün,

Siber güvenlik, son zamanların en önemli gündem konularında bir tanesi, her firmanın verilerim çalınabilir veya bir hacker tarafından şifrelenebilir karşılığında yüksek fidyeler ödemek zorunda kalabilirim endişesini duyduğu bir dönemdeyiz. Siber Risk Poliçesi günümüz şirketlerinin yılda en az %42'sinin maruz kaldığı siber riskler için yapılmıştır.

22.06.2018 itibariyle düzenlenmeye başlanmıştır.

 • 4 limit alternatifi bulunmaktadır. Her bir alternatifin en yüksek limiti aynı zamanda o poliçenin yıllık toplam limiti olmaktadır.
 • Poliçemiz TL’den başka Euro, USD ve GBP para birimleriyle de düzenlenebilmektedir.
 • Poliçe girişinde sigortalının domain (web sitesi adresi) bilgisi ile yapılacak risk skoru sorgulamasına göre poliçe düzenlenip düzenlenmeyeceği belirlenmektedir.
 • Risk skoru sorgulamasına göre poliçe alttaki tabloda yer alan primlerle veya bu primler üzerinden %15 sürprim ile düzenlenebilmektedir.
teminat alternatifleri

Teminat dışında kalan sektörler

 • Finans
 • Sağlık
 • E - ticaret
 • IT (yazılım, bilişim, bilgi teknolojileri, vb şirketleri)
 • Veri İhlali Masrafları
 • Otel/motel/pansiyon/yurt
 • Havacılık/Denizcilik

faaliyet konularıyla iştigal eden müşterilerimize Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi düzenlenememektedir.

Hackerlar neden küçük işletmeleri hedef alıyor?

 • Küçük işletme sahiplerinin büyük bir kısmı siber riskleri küçümsüyor ve çalmaya değecek verilerinin olmadığını düşünüyor.
 • Küçük işletmelerin hedef olmasının en büyük nedeni, bilgi güvenliği konusunda dikkatsiz ve duyarsız olmaları.
 • Güvenlik yatırımları olmayan veya çok düşük güvenlik seviyesine sahip küçük işletmeler, Güvenlik anlamında çok büyük bütçelere sahip ve yatırım yapan büyük şirketlere oranla çok daha kolay hedef olmaları sebebiyle, hackerler tarafından cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
 • Bundan daha önemli bir neden ise, büyük şirketler ile çalışan küçük işletmelere sızarak bunlar üzerinden büyük işletmelere erişim elde etmek.

Kamu Otoritesine Karşı Yapılan Savunmalar ve Para Cezaları

 • Ülkemizde yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının sigortalımızca ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından sigortalımıza verilen idari para cezaları, poliçemizde belirtilen limit ile sınırlı olarak temin edilmektedir.
 • Sigortalılarımızın en sık karşılaşabilecekleri ceza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek kaynaklı cezalar olacaktır. İlgili kanunda 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar ceza verilebileceği belirtilmektedir.

Sigorta Ettirenin Veri Koruma Hasarı

 • Sigortalımızın, bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmaktadır.
 • Sigortalımızın kendi göreceği zarar söz konusudur, sorumluluk riski değildir.
 • Genellikle Fidye talebini takiben oluşması beklenmektedir.

Siber Fidye Hasarı

 • Sigortalımızdan, fidye ödemesi yapmadığı takdirde bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yok edileceği veya tahrip edileceği tehdidiyle talep edilen fidye ödemeleri, poliçemizde belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilmektedir.
 • Siber fidye talepleri özellikler KOBİ seviyesindeki işletmelerin çok sık karşılaştığı bir tehdittir. Fidye ödemelerinin bitcoin şeklinde ödenmesi istenmektedir.
 • Sigortalımızın siber güvenlik poliçesi bulunduğunu üçüncü kişilerle paylaşmaması gerektiğini hatırlatmak önemlidir.

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu

Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.

Veri İhlali Masrafları

Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle sigortalımızın ihtiyaç duyacağı hukuki hizmetlere, bilgisayar uzmanı hizmetlerine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin masraflar, poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.

Sigorta Ettirenin İş Durması

 • Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalımızın bilgisayar sistemlerinin durması nedeniyle maruz kalacağı iş durması zararları, poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilmektedir.
 • Siber atak nedeniyle sistemin durmasını takiben 12 saatlik bekleme süresi / zaman muafiyeti vardır. Bu sürenin dolmasının ardından geçen en fazla 6 günlük süre içindeki iş durması masrafları karşılanmaktadır.

Siber Şantaj

 • Hackerların şantajına boyun eğmeyen şirketlerin verileri internet üzerinden yayınlanırken, aralarında büyük bir bankanın da bulunduğu çok sayıda kurum siber tehditler karşısında savcılığa başvurdu.
 • AA'nın duyurduğu haberde kurumların isimleri belirtilmezken, bahse konu büyük şirketlerin sistemlerinin güvenliği eleştiri konusu oldu. Aralarında bir bankanın da bulunduğu kritik bilgileri muhafaza eden şirketlerin nasıl olup da potansiyel bir saldırı ihtimaline karşı yeterli güvenlik önlemi almadığı merak ediliyor.

Sağlık verileri çalınan 1 milyona yakın vatandaşın arasında 50 HIV'nin de listesi yayımlandı!

Bir hacker grubu tarafından 33 hastaneye yönelik yapıldığı öne sürülen siber saldırıyla 1 milyona yakın hastanın kimlik bilgileri çalındı. Türk Ceza Kanunu'nuna göre hastanın rızası olmadan ailesi ile dahi paylaşmama hakkı olan bilgilerin çalınması bir kez daha Türkiye'deki güvenlik açığını ortaya koydu. Vatandaşların, hastalıkları, kimlik bilgileri, adresleri, cep telefonları gibi çok özel verileri internette yayımlandı.

Çalınan bilgiler nerelerde kullanılabilir?

 • -Yabancı istihbarat örgütleri Türkiye'ye ve kişiye karşı bilgileri kullanabilir.
 • -Kronik hastalığı olan hastaların bilgileri ticari amaçlı firmalar tarafından kullanılabilir.
 • -Hasta bilgileri ilaç firmaları tarafından kullanılabilir.
 • -Kişisel sağlık verileri hastaları şantaj unsuruna açık hale getirebilir.
 • -İş başvurularında baskı unsuru olarak kullanılabilir, kişinin işe alımı engellenebilir.
 • -Sigorta şirketleri geriye dönük bilgiler ışığında hastayı sigorta kapsamına almak istemeyebilir.
 • -Özellikle gizlenen bilgilerinin açığa çıkması kadın cinayetlerine kapı aralayabilir.

HSBC Türkiye: 2.7 milyon müşterinin kart bilgileri çalındı –Verilen çalınması

HSBC Türkiye, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartlarına siber saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

"Söz konusu olay neticesinde, yaklaşık 2,7 milyon müşterimize ait kart ve kartın bağlı bulunduğu hesap numarası, kart son kullanım tarihi ve kart sahibi ismine ulaşılmıştır. Müşterilerimize ait başka herhangi bir finansal veya kişisel bilgiye ulaşıldığına dair bir bulgu yoktur. Tüm işlemler için kontrol ve izleme düzeyleri artırılmış, ilave güvenlik önlemleri uygulamaya alınmıştır. Müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliği, en büyük önceliklerimiz arasındadır.

Siber saldırı, Oyak Renault Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu – İş kaybı

Dünya genelinde etkili olan zararlı yazılım WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' Oyak Renault'un Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu. Tedbir amacıyla dün sabah 03.00ten beri endüsriyel faaliyetlerin durduğu fabrikadaki üretimin bu gece saat 24.00teki vardiyada başlaması bekleniyor.

iş durması

Hasar Süreci

 • Sigortalımız Çağrı Merkezi üzerinden hasar dosyası açtırabilir.
 • Sigortalımız acente/brokeri kanalıyla direkt Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak hasar dosyası açtırabilir.
 • Dosyanın açıldığı gün içerisinde ve en kısa sürede şirketimizin anlaşmalı olduğu siber güvenlik uzmanı sigortalımızı telefonla arar.
 • Siber güvenlik uzmanının telefonda aldığı bilgiler yeterli olmazsa sigortalımıza eposta ile göndereceği link aracılığıyla sigortalının bilgisayarına uzaktan erişim sağlanır ve sorunun tespit edilmesine çalışılır.
 • Bir siber atak gerçekleştiği belliyse ve uzaktan erişim ile de anlaşılması mümkün değilse siber güvenlik uzmanımız en kısa sürede sigortalımızın işyerine giderek yerinde inceleme yapar.

Poliçeniz ile ilgili diğer detaylar için bizi arayın;

Siber güvenlik poliçe hattı; 0216 571 1 575

Created By
evrim sigorta
Appreciate

Credits:

Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.