Upplýsingatækni Kennsluvefur

Þessi vefur er um upplýsingatækni val í 10.bekk Sjálandsskóla

Upplýsingatækni valnámskeið í 10.bekk
Verkefni í Adobe Spark

• Búið til veggspjald (post) um skemmtun í Klakanum.

• Veljið eitt land eða einn stað (borg, fjall, náttúruundur) og búið til vefsíðu (page) um staðinn þar sem þið eruð að kynna hann fyrir væntanlegum ferðamönnum.

• Búið til myndband (video) um stað sem þið hafið heimsótt og segið frá ferðinni í máli og myndum (texti, myndir, myndbönd, tal, tónlist).

Credits:

Created with images by FredCintra - "Control is an Option to Command" • kaboompics - "laptop office work" • Unsplash - "paint painting pigment"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.