Modeshow Blijdesteijn

23 maart 2017 van 10:00-11:00 uur

IT’S SHOWTIME…

Tijdens een wervelende show maakt u kennis met de nieuwste trends, beste looks en mooiste merken.

Meld u aan op onze website www.blijdesteijn.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.