Loading

Svenska nu - vitaminsprutan till alla svensklärare Webinar - onsdagen den 21 mars kl. 17 - 18

Vad?

Svenska nu har äran att inbjuda dig svensklärare till nätverkets första webinar. Vi dyker ner i programverksamheten, presenterar material och expertbesök som är planerade till lärare och elever i olika stadier samt blickar in i framtiden och nya öppningar. Fokuset ligger på det digitala utbudet och dess utveckling och i nya öppningar inom artistverksamheten. Om du inte tidigare utnyttjat Svenska nu:s tjänster, eller om du upplevt utmaningar i till exempel att beställa ett passligt besök med tillhörande material och uppgifter, är det här webinaret just till dig.

Var? 

Länken till plattformen (Zoom) kommer att sändas till alla anmälda några dagar innan den 21 mars.

Webinaret är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

Hur kan man anmäla sig? 

Anmäl dig: https://www.lyyti.in/lararwebinar_mars2018 senast 15 mars (anmälningen öppnas fredag 17.2) Om du inte har möjlighet att delta på utsatt datum kan du senare bekanta dig med en inspelning av webinaret på Svenska nu:s hemsida.

Välkommen med! 

Created By
Marjaana Halsas
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.