Swanlake Ick amsterdam

De algemene indruk: Ik vond het een spectaculaire show, de dans zag er prachtig uit en de dansers deden het erg goed. Het verhaal achter de show kon ik niet goed begrijpen, omdat er veel gebeurde op het podium. Het was een beetje verwarrend, maar heel mooi om te zien.

De dansers: De dansers waren heel erg goed, niet alleen de techniek, maar ook hun emoties waren perfect. De emoties die zij lieten zien hielp wel bij het proberen te begrijpen van het verhaal, maar het bleef nog wat vaag toen de show klaar was. Ik kon alleen maar naar het podium kijken toen ik in de zaal zat, het zag er heel indrukwekkend uit.

Het decor en de kostuums: De kostuums waren heel erg mooi gemaakt, het zorgde ervoor dat ik bleef kijken naar de show. Het decor was apart, er stonden bomen in de ene hoek en een grote dinertafel in het midden van het podium. Dit zorgde voor verwarring, ik kon niet goed begrijpen waar het eigenlijk over ging.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.