Loading
Esta actividade foi desenvolvida polo equipo de biblioteca dos alumnos e alumnas de ESO, inspirada noutras ideas compartidas en cursos de formación de bibliotecas escolares de Galicia.

Fíxose unha selección de fotogramas pertencentes a películas que tiñan moi presente o tema do amor. A maioría delas forman xa parte da historia do cine. Os alumnos posaron imitando as imaxes orixinais, para reproducir cos seus rostros os carteis propostos. Amosaron a súa profesionalidade e capacidade dramática ante as cámaras. Foi unha iniciativa divertida e interesante.

Parabéns ás actrices e aos actores colaboradores: Mateo, María, Lucía, Silvia, Marta, Miguel, María, Bea, Blanca, Uxía y Lucía.

Aquí podedes ver unha mostra dos resultados.

Mayo 2018

Created By
Compañía de María Ferrol 2018
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.