Loading

Vesi Mistä se tulee ja millaiset uhkakuvat voivat hankaloittaa sen saantia?

Koronakriisin myötä globaali talous on kokenut kovan iskun, kun monet kansantaloudet ovat lyöneet ovensa lukkoon. Järjestelmä, joka tuottaa meille luonnottoman halpoja vaatteita ja elintarvikkeita, näyttäytyy nyt haavoittuvaisemmalta kuin koskaan ennen. Vaikka tavara liikkuukin vielä rajojen yli, työvoivoima ei juuri liiku. Kotimaiset vihannekset ja juurekset saattavat jäädä istuttamatta ja keräämättä, mikäli ulkomailta matkustavia kausityöntekijöitä ei pääse pelloille ja viljelyksille.

Epävarmoina aikoina on hyvä pysähtyä perusasioiden äärelle. Monia rauhoittaa tietää, mistä peruselintarvikkeet tulevat ja voiko niiden saanti vaikeutua tai jopa katketa kokonaan. Mikä olisikaan tärkeämpi hyödyke kuin vesi? Tätä 1-1,5 litraa päivässä juotavaksi suositeltavaa nestettä pidetään helposti itsestään selvyytenä. Sitä tulee aina hanasta.

Mistä meidän oululaisten vesi tulee ja minkälaisen prosessin se käy läpi ennen kuin se päätyy vesilasiin?

Kohdassa, jossa nelostie ylittää Oulujoen, sijaitsee Kurkelanrannan vedenpuhdistamo. Täällä, Oulun Veden päätoimipisteellä, johtaja Jouni Lähdemäki kertoo, mistä oululaisten hanavesi on peräisin.

Seuraavasta kuvasta ilmenee prosessi, jonka jokivesi käy läpi ennen vesijohtoverkostoon päätymistä

Jokiveteen lisätään ruosteen ruskeaa ferrisulfaattia poistamaan pientä maa-ainesta eli humusta. Flotaatioksi kutsutussa vaiheessa epäpuhtaudet nousevat veden pintaan vaahtona, joka on helppo kaapia pois.
Hiekkasuodatuksessa vesi suodattuu hiekkakerroksen läpi, jolloin edellisestä vaiheesta jääneet pienet epäpuhtaudet jäävät hiekkaan.
Kurkelanrannan valvomossa seurataan koko vedenpuhdistusprosessia.

Puhdistusprosessi on kehittynyt ajan saatossa, ja esimerkiksi kloorin määrää on voitu vähentää. "Ennen ei ollut esimerkiksi otsonointia eikä hiekkasuodatusta, niin klooria jouduttiin käyttämään enemmän", Lähdemäki kertoo.

Käytyään läpi monivaiheisen puhdistusprosessin vesi siiryy n. 2000 kilometriä laajaan vesijohtoverkostoon ja sitä kautta kuluttajille. Seuraavassa kuvassa näkyy kanta Oulun päävesijohtoverkosto. Pienimmät jakelujohdot, joista uuden talon rakentaja vetää oman vesiliittymänsä, eivät näy kuvassa.

Lopuksi perehdytään niihin uhkakuviin, jotka voivat häiritä tai jopa estää veden saannin. Lähdemäki kertoo sekä yleisistä suomalaisen vesihuollon ongelmista että Oulun erityispiirteistä.

Lisätietoa mm. jokiveden puhdistusprosessista: www.oulunvesi.fi

Teksti ja kuvat: Sami Aspelund Äänitys: Petri Uusitalo