What should I do with my life? PHAN THIET - saigon - HANOI - T2HM

Đó là một ngày cuối xuân, trời xanh mây trắng, nắng đổ lửa rát mặt người trần, tôi ngửa mặt lên trời xanh, rồi tự hỏi: “Mình sẽ làm gì tiếp theo?”.

Năm 2013, sau khi nộp tất cả những giấy tờ cần thiết để xét duyệt tốt nghiệp. buổi trưa trời nắng chang chang, GIỮA BÃI GIỮ XE TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN, Tôi đứng tần ngần đó, ngước mặt lên trời xanh, tự hỏi bản thân không biết mình phải làm gì tiếp theo.

The year of 2013, after submitting all of the nessesary documents to graduate. On the late spring afternoon, the sun was burning, in the middle of the parking lot at Hoa Sen University, I stood there, looked up into the blue sky, aimlessly wondered "What should I do next?"

"What should I do with my life?".
Đó là một khoảnh khắc trống rỗng tột cùng, mãi sau này tôi vẫn còn nhớ rất rõ thứ cảm giác chơi vơi đó. I still remember that empty feeling very clearly.

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO. TÔI KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH, không có người yêu, không có tham vọng sự nghiệp nào mạnh mẽ. Tôi không biết mình là ai, mình thích gì, muốn gì, theo đuổi cái gì.

After graduating, I don't know what I have to do next. I have no plan, no boyfriend, have no strongly passion for any career. I don't know who I am, what I like, or want, or to pursue.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Phan Thiết, đến năm 16 tuổi tôi chuyển đến Sài Gòn. Born and raised in the beach city Phan Thiet, I moved to Saigon when I was 16.

XUẤT THÂN TỈNH LẺ, BA MẸ GỬI VÀO SÀI GÒN TRỌ HỌC ĐỂ SAU NÀY KIẾM ĐƯỢC MỘT CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH, LƯƠNG TỐT, LẤY CHỒNG, RỒI SINH CON.

PHAN THIẾT - SÀI GÒN - HÀ NỘI

  • Phan Thiết là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là quãng đời tuổi thơ tươi đẹp nhất
  • Sài Gòn là nơi tôi trải qua phần lớn tuổi trẻ của mình, là nơi định hình tính cách và con người tôi hôm nay
  • Hà Nội là thành phố mà tôi yêu thích nhất, và là nơi chốn định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi

I was from a small town. My parents sent me to Saigon to study, with the hope of finding a good paying job, then getting married, and having babies.

PHAN THIET - SAI GON - HA NOI

  • Phan Thiet: is the place I was born and raised, is my beautiful childhood time.
  • Sai Gon: is the place that I spent almost all of my adolescent time, the place that sharps who I am today.
  • Hanoi: is my most favorite city, the destiny place completely changed my life.
Tôi có một niềm đam mê bất tận dành cho du lịch, ẩm thực, và khao khát khám phá những nơi chốn mới mẻ. "Ở đâu cũng là ở trọ, ở mướn. Sao không thử chuyển ra Hà Nội, thành phố mà mình yêu thích, và luôn mơ ước được một lần sống ở đó?". Đó là ý nghĩ duy nhất lảng vảng trong đầu tôi.

Tôi yêu Hà Nội: Mùa đông Hà Nội, vẻ cũ kĩ của Hà Nội, và cả những món ngon ở đó. Hà Nội gắn liền với một chuyện tình của tôi trong quá khứ. Hà Nội cũng là nơi đầu tiên XA NHÀ NHẤT mà TÔI TỪNG ĐẾN, lần đầu ĐI MÁY BAY.

I have a great passion for traveling, foods and desire to discovering new places. "Wherever I live, I still have to pay rent monthly. Why not moving to Ha Noi, the city that I love and always dream of living there once?". That was the only thought wandering in my mind.

I love Ha Noi: The cold of winter in Hanoi, the charm of such an old age city, and all of the good food there. Ha Noi also hold a piece of memory from my first real love.

The first time I'd been to Hanoi was the fist flight ever in my life. Hanoi was the place that furtherest away from home I'd ever been at that time. The first time I set my foot in Hanoi, I felt like I am in another country.

Lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tôi cảm thấy như đến một đất nước khác.

Sau 8 năm sống kiếp ở trọ Sài Gòn. Tháng 3/2013, tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định chuyển ra Hà Nội sống thử một năm.

So, after 8 years living in Saigon. March 2013, graduated from university, I decided to move to Hanoi and live for a year to see "whatzup".

Quyết định đó, ai cũng cho là điên rồ!

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi, hồi đó tôi lấy đâu ra dũng khí để đi đến một quyết định lớn lao như vậy. Giấu cha giấu mẹ, bỏ lại bạn bè, một mình chuyển đến một nơi xa lạ, với mong muốn đi tìm cuộc đời mà mình muốn sống, đi tìm vận mệnh của chính mình.

Until now, I still can't believe that I could find the bravery to make such a big decision like that in my life. Behind my parents back, leaving my friends behind, alone I moved to a strange new city with the hope of finding the life that I want to live and go to find my own destiny.

Bởi tôi tin rằng, Hà Nội tuy khó sống, nhưng nếu tôi sống được ở Hà Nội, nghĩa là tôi tồn tại được ở bất cứ nơi nào. Đó là Kĩ năng mà tôi muốn sở hữu, khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, ở bất kỳ chốn nơi nào.

Đó mới chính là kĩ năng sinh tồn thực sự.

I believed that, even Hanoi is not an easy place to live, but if I can survive in Hanoi, means I can survive anywhere. That is the skill that I want to get, the ability of adopting with all of the environment, at anywhere in the world.

THAT IS A REAL SURVIVAL SKILL IN LIFE.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.