Janicówka Krzyżewo 6

Miejsce postoju i relaksu

"Janicówka" to urokliwe gospodarstwo agroturystyczne położone w malowniczej wsi Krzyżewo, tuż przy Wschodnim Szlaku Rowerowym - GreenVelo.

Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo https://greenvelo.pl/portal/pl

GreenVelo https://greenvelo.pl/portal/pl
Naszym zadniem ten przepiękny zakątek ma w sobie ogromny potencjał turystyczny, który był do tej pory zupełnie niewykorzystany, a przy niewielkim nakładzie finansowym mógłby stać się niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie tego szklaku.
Chcemy tu stworzyć sympatyczne miejsce odpoczynku i relaksu dla strudzonego podróżnika (głównie rowerzysty).
Sami jesteśmy aktywnymi cyklistami i znamy to środowisko bardzo dobrze.
Nasza posesja, jako przyszłe miejsce postoju dla rowerzystów, już jest bardzo atrakcyjnym miejscem.
Dzięki planowanej inwestycji chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce, tak żeby "Janicówka" stała się stałym punktem odwiedzin wszystkich rowerowych wycieczkach wiodących szlakiem GreenVelo.
Co planujemy...
Jednym z głównych elementów przedsięwzięcia jest stworzenie ogrodowej strefy relaksu:

ogrodowa sauna

wraz z balią do zimnych i gorących kąpieli

i miejscami odpoczynku

Drugim ważnym punktem inwestycji, kolosalnie podnoszącym walor turystyczny tego miejsca, jest zagospodarowanie przydomowej łąki, budując na niej małą drewnianą stajnie, celem hodowli dwóch sztuk koni rasy małopolskiej, z przeznaczeniem do rekreacji.
A gdy już bociany odlecą
i do Krzyżewa przyjdzie jesień
a po niej zima
To założymy przydomową wypożyczalnie nart biegowych, tak żeby uroki szlaku GreenVelo można było podziwiać przez cały rok.
A wszystkich naszych Gości
chcemy raczyć pyszną kawą i domowymi wypiekami
dlatego potrzebujemy trochę gastronomicznego sprzętu

na razie tyle:)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.