Loading

วันนี้เราจะพามารู้จัก อีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของรัชการที่ ๙

ที่นี่ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ และโรงงานสำคัญของ "ดอยคำ" ที่ทุกคนรู้จักกันดี

ที่นี่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทางเดียวกับทางขึ้นดอยอ่างขาง

เข้ามาห้องแรก ก็จะรู้จักกับประวัติของชาวจีนยูนาน ที่อพยพมาอยู่แถบดอยอ่างขางเมื่ออดีต

ในอดีต ชาวเขาปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก และก็มีการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย

ชมวีดีโอ เล่าความเป็นมาในอดีต ของชาวจีนที่อพยพมาเป็นชาวเขาในภาคเหนือ

จนกระทั่งปี พศ. ๒๕๑๓

ในหลวง และพระราชินี ทรงเสด็จมาที่นี่

หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้ เกิดขึ้นที่นี่...

คำบอกเล่าจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ห้องถัดมา ได้แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์

เพื่อให้ชาวเขา เลิกทำการปลูกฝิ่น และพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ

โดยทำเป็นขั้นเป็นตอน ในแต่ล่ะสาขา
โดยมีพระราชดำรัชสำคัญ ๓ ข้อ

ทำให้ทุกอย่างสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ โดยแบ่งออก ๓ ยุค

ยุคที่ ๑
ยุคที่ ๒
ยุคที่ ๓
รถพระราชทาน สำหรับโครงการหลวงแห่งนี้
ต้นแบบของโรงงานแห่งนี้ เกิดขึ้นในห้องเล็กๆ
เครื่องจักร ผลิตน้ำผลไม้ของโรงงานหลวงในยุคถัดมา

จากนั้นโรงงานหลวง ได้ขยายและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่ง พศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ทั้งหมดของโรงงานและหมู่บ้านแถบนี้

ข่าวปี ๒๕๔๙ ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่

ทุกอย่างในโรงงาน พังเสียหาย

ซากของเครื่องจักร ที่โดนน้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๔๙

เสียหายทุกอย่าง....ยกเว้น !

พระบรมฉายาลักษณ์ของท่าน ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงงานหลวง ไม่เป็นอะไรเลย

หลังจากน้ำท่วมครั้งนั้น มีคนแนะนำให้ย้ายโรงงานออกจากพื้นที่นี้

แต่พระองค์ทรงไม่ประสงค์ที่จะย้าย และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟู

จนกระทั่ง ในปี ๒๕๕o

สมเด็จพระเทพ ได้สานต่อตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ ๙

จนมาถึงปัจจุบัน ชาวบ้านมีรายได้จากการทำตามโครงการพระราชดำริของพระองค์

ทำให้คนในชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พึ่งพาตัวเองได้ ตามวิถีเศรษฐกิจ "พอเพียง" ของพ่อหลวง

ร้านดอยคำ ในโครงการตามพระราชดำริ

และยังมีที่เที่ยวสวยๆ ให้พวกเราไปเที่ยกันได้อีกด้วย

บริเวณ รอบๆโครงการ

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

พระองค์ทรงสถิตในดวงใจ คนไทยทุกคนตลอดไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ !

ติดตามข้อมูลและรีวิวท่องเที่ยวดีๆ ได้ที่เพจ Travel a Lot

ติดตาม เรื่องราวท่องเที่ยว เจ๋งๆ คลิกเลย !

ขอบคุณ คุณแบม เจ้าหน้าที่โครงการ สำหรับการให้ข้อมูลทั้งหมด

ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามอ่านจนจบ :)

Credits:

เที่ยวพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงแห่งแรกตามพระราชดำริของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.