Loading

De Es Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Nieuwsbrief #1 2021-2022

We gaan weer beginnen!

Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. In de afgelopen weken hebben we even afstand kunnen nemen van school en werk. En of je nu vakantie hebt gevierd in Nederland, in het buitenland, dagjes weg bent geweest of thuis bent gebleven, het was goed om even de dagelijkse routine te doorbreken, tijd te hebben voor elkaar en nieuwe energie op te doen voor het komende schooljaar.

Afgelopen week is er op de Es al weer hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe schooljaar. Gisteren was er voor de teams van de Jan Barbier en de Es een studiedag onder leiding van Tweemonds. Een onderwijsorganisatie die zich inzet voor welbevinden en betrokkenheid. Eén van de speerpunten voor komend schooljaar: Hoe kunnen we de betrokkenheid van leerlingen nog meer vergroten? Hoe kunnen leerlingen nog gemotiveerder bezig zijn met hun schoolwerk? Wat vraagt dit op het vlak van inrichting, organisatie en onderwijsgedrag? Het leverde gisteren in ieder geval hele boeiende gesprekken en zeer betrokken leerkrachten op!

Vanaf maandag zullen we weer vol energie aan het nieuwe schooljaar beginnen. We kijken ernaar uit om alle kinderen weer te zien en met elkaar in gesprek te gaan over alle vakantiebelevenissen. De eerste weken staan in het teken van kennismaken, relatie, welbevinden en groepsvorming. Belangrijke weken; een goed begin is het halve werk!

Maar eerst nog even genieten van het laatste weekend.

Tot maandag!

Marloes Joosten / Robbert Flim

Corona-voorschriften..

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Alle scholen binnen stichting 'Ieder kind telt' werken volgens het scenario 1 'waakzaam'. Dit betekent dat er schoolkampen, excursies en informatieavonden georganiseerd mogen worden, mits men de basisregels handhaaft.

Kinderen hoeven niet meer verspreid de school binnen te komen. Alle kinderen mogen gewoon weer door de hoofdingang of de kleuteringang naar binnen! Helaas mogen ouders niet mee naar binnen tijdens de inloop. Wij willen u vragen om tijdens het halen en brengen buiten de 1,5 meter te handhaven. Voor de ouders van instroomleerlingen maken wij aanstaande maandag een uitzondering, zij mogen deze ochtend even mee naar binnen lopen.

Het is toegestaan om onder schooltijd even binnen te lopen om bijvoorbeeld een traktatie te brengen. Ook zullen alle gesprekken tussen ouders en leerkrachten weer op school op plaatsvinden.

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen. Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld, wij vragen u deze te raadplegen.

Beslisboom augustus 2021

Schooltijden schooljaar 2021-2022

Met ingang van dit schooljaar hanteren wij het continue-rooster. De schooltijden zijn als volgt:

Schooltijden de Es

Inloop

Om 08.15 uur gaat de eerste bel en openen wij de schooldeuren. Tijdens de inloop kunnen de kinderen rustig opstarten in de klas. De leerkrachten gebruiken de tijd van de inloop bijvoorbeeld voor een kort gesprek, extra uitleg of hulp. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

Vakantie en vrije dagen

Een overzicht om even in uw agenda te noteren: de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar. Deze worden ook in de kalender op de schoolapp en de website geplaatst.

Vakantie en vrije dagen basisschool de Es

Gymrooster:

Komend schooljaar zal Marlou Schopman de gymlessen weer gaan verzorgen in sporthal De Voordam. In onderstaand schema kunt u lezen wanneer de groep van uw zoon of dochter gym heeft.

Hoe naar de gym?

Groep 5 tot en met 8 gaan met de fiets naar de gym. Deze leerlingen moeten op gymdagen dan ook op de fiets naar school. Groep 1-3 gaan lopend naar de gym. Aan het begin van het schooljaar gaat ook groep 4 nog lopend. Na enkele weken is er een 'fietstraining', zodat ook zij in de loop van die periode met de fiets naar de gym kunnen.

Douchen!

Tijdens de corona-periode mochten we geen gebruik maken van de douches in de Voordam. Met ingang van dit schooljaar mag dit wel weer, dus we hanteren ook de regel weer dat er na het gymmen gewoon gedoucht wordt.

Gymrooster schooljaar 2021-2022

Kennismaken met sporten

(vanuit de gemeente Hellendoorn)

Het nieuwe schooljaar begint volgende week en (de voorbereiding op) het sportseizoen is, met inachtneming van de huidige coronamaatregelen, weer gestart. Kennismaken met Sporten en de activiteiten van de Schoolsportkalender gaan hopelijk weer volop draaien!

Samen met de sportverenigingen en sportaanbieders is er voor de kinderen een breed en gevarieerd sportkennismakingsaanbod georganiseerd. De eerste cursussen zijn al in september. Komende week zal de gemeente Hellendoorn daarom de volgende zaken bij school afleveren: Posters en flyers voor Kennismaken Met Sporten, de SchoolSportKalender, de Auto Aaltink Cityrun en ook het cultuurboekje BreinReis Junior.

Door de huidige coronaregelgeving hebben we helaas het geplande Sport- & Cultuurfestival (11 september) moeten afgelasten. In verband met de aanleg van de nieuwe fietscrossbaan bij FCV De Lochsprinters gaat de scholencross ook dit jaar niet door, de Auto Aaltink Cityrun (zondag 26 september) is de eerste activiteit van de Schoolsportkalender. Voor de school met de meeste deelnemers is er, net als voorgaande jaren, een mooie prijs!

Bijgaand de nieuwe flyer van Kennismaken Met Sporten (inclusief Schoolsportkalender) te vinden.

Startgesprekken en informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren we startgesprekken en voor een aantal groepen een informatieavond. Een startgesprek is een gesprek tussen de groepsleerkracht, kind en ouders. De startgesprekken en de informatieavonden worden gepland in week 35, 36 en 37. U ontvangt volgende week meer informatie en een uitnodiging van de groepsleerkracht.

Rekenen op niveau

Volgende week starten we op De Es met rekenonderwijs op niveau. De kinderen van groep 1, 2 en 3 werken allemaal in hun eigen groep aan hun rekendoelen. Vanaf groep 4 werken de leerlingen groepsdoorbrekend.

Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 zijn ingedeeld op basis van het resultaat van de laatst gemaakt rekencito. De rekengroepen worden aangeduid met een kleur. Binnen deze kleur werken de kinderen op een gelijk niveau. Op deze manier kunnen we beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Tijdens de geplande leerlingbesprekingen (om de 6 weken) bespreken we o.a. de voortgang op het gebied van rekenen waardoor de groepsleerkracht op de hoogte is van de ontwikkelingen van de kinderen uit de klas.

Maandag krijgen alle kinderen hierover uitleg in de klas. De kinderen krijgen dan ook te horen in welke kleur ze rekenen en welke meester en/of juf daarbij hoort. Vanaf dinsdag starten de kinderen met rekenen in de rekengroep.

Voor vragen over het rekenonderwijs van uw kind kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht!

Gele ballon - reminder

Voor de vakantie heeft elk kind een gele ballon meegekregen met de opdracht om in de vakantie met deze ballon op de foto te gaan. We hebben inmiddels al heel veel foto's binnen gekregen: Ballonnen in een tank, tussen het mais, in het schuim, boven op een berg, in een voetbalstadion of in een nieuwe auto... Het levert aan het begin van het schooljaar heel veel gesprekstof op!

Mocht u deze foto nog niet gestuurd hebben, wilt u dit dan voor aanstaande maandag doen? De foto's worden o.a. gebruikt voor de eerste taalronde van dit schooljaar. U kunt de foto('s) mailen naar de groepsleerkracht van uw kind.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van ariesa66 - "slide rule calculate maths" • Eirena - "balloons balls sky"