Tuusula 9.5.2017 | Kuuma peli | mok.ilmiö.laaja-alainen osaaminen.

Maj-Britt Kentz, Pauliina Venho, Annu Schroderus
Pelataan selaimella osoitteessa seppo.io. Jokaisessa joukkueessa on 5 jäsentä, joukkueita on 23. Viimeisessä tehtävässä (joka alkaa noin klo 13:30 Pajassa) kaksi satunnaista joukkuetta muodostaa opehuoneen (10 opettajaa). Yhteensä opettajanhuoneita työskentelee Pajassa 11 pöytäkuntaa.
Ultima Thule KOODI: 2B20B7: Järvenpää 23 ja Hyvinkää 7 yht. 30 (6 joukkuetta), Nurmijärvi 10 (2 joukkuetta)
Pauliina // Avalon KOODI: 0128D8: Kerava 15 (3 joukkuetta), Vihti, Sipoo, Pornainen yht. 21 (4 joukkuetta),
Annu // Hyperborea KOODI: 73E42A: Mäntsälä, Tuusula (4 joukkuetta), Kirkkonummi (4 joukkuetta).
Pelin ensimmäinen rasti on kaikille sama. Tehtävä liittyy Sepporetkeen :-)
Lounalla (porrastettuna klo 11-13) Mankelissa toteutetaan lounastehtävä 'Symposion'.
Strategia: Laatikaa joukkueen kuuma strategia, jolla keräätte systemaattisesti etäisimmätkin pisteet ja pysytte aikataulussa.
Pelivälineet: Huolehtikaa, että joukkueella on asianmukaiset pelivälineet mukana, kuosissa ja ladattuina. Matkaa mittaa Sportstracker, ja yhdellä rastilla piirretään (Esim. Paper53, Bamboo Paper tablet-tietokoneella). Ottakaa joukkueelle siis mukaan älypuhelin-tablet-tietokone varustelu.
Ennakoitavissa olevat haasteet

Osallistujia on paljon ja teidän itsenne tulee huolehtia siitä, että olette ajoissa ruokailussa ja takaisin Pajassa (noin klo 13:30) aloittamassa varsinaista jännitystehtävää.

Pelinrakentajan haasteet ovat liittyneet siihen, että Tuusulanjärven rantaviivalle sijoittuvat tehtävät ajavat suuren porukan nippuun. Sää. Ikuinen arviotus: lämmentä päälle!

Esimerkkinä Maj-Brittin Ultima Thule joukkueiden pisteet (tehtävän suunnitteluvaiheessa)
Peliaika ulkona klo 10:30-13:30
Peliaika sisällä Pajassa klo 13:30-15:00. Klo 15:00-16:00 esitykset (5min, per joukkue).
Maj-Britt // Ultima Thule KOODI: 2B20B7
Pauliina // Avalon KOODI: 0128D8
Annu // Hyperborea KOODI: 73E42A

Pelaajien roolit joukkueessa

Liikennevastaava soittaa riittävästi suuta, jotta liikkuminen on turvallista Tuusulan raitilla - liikennevastaava ei siis pelottele tai vaani paikallisia vaan vahtii, että oma porukka etenee tien reunassa eikä keskellä tietä.
Kärppä on pelaaja, jolla on vastuu mobiililaitteesta: hän pitää huolen, että myös salamatehtävä tai ohjaajan viestit tulevat pelissä huomioiduksi.
Hoputtaja on joukkueen kellokalle ja hän pitää huolen, että homma etenee ja että pysytään aikataulussa. Hoputtajan vastuulla on myös se, että rastit kierretään ohjeen mukaisesti.
Uomo Universale pelaajat ovat monipuolisia ideanikkareita, jotka kannustavat itsensä lisäksi myös joukkuekaverit ylittämään luovuuden välimaastoja ja tuottamaan laadukkaita ratkaisuja tehtäviin.
Iltapäivän viimeinen tehtävä alkaa siis tässä samassa tilassa noin 13:30!

Created By
Maj-Britt Kentz
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.