ADACE LUGO Asociacion de daño cerebral adquirido

Adace-Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro, formada por persoas afectadas de dano cerebral sobrevido (DCS), as súas familias e outros colaboradores.

A entidade xurde pola necesidade existente na nosa provincia, pola falta de recursos e atención a esta problemática, e pola iniciativa de colaboradoras, afectados e familiares, que se unen cunha finalidade común, crear unha asociación para poder atender a tódalas persoas relacionadas co DCS.

Adace- Lugo constituíuse legalmente en xaneiro do 2006, completándose así a rede galega de asociacións de afectados por DCS, que pasarán a formar xuntos a Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE).

Tamen estamos adheridas na Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE).

OBXETIVOS

Promover a acollida, información, orientación e asesoramento a familiares e afectados de dano cerebral sobrevido.

Sensibilizar ós poderes públicos e á sociedade en xeral sobre a problemática do afectado de DCS e das súas familias.

Promove-la defensa dos dereitos, a rehabilitación, a integración, a normalización social e mellora da calidade de vida das persoas afectadas por dano cerebral.

Promoción e reivindicación dos servizos sanitarios, asistenciais, educativos, laborais, residenciais, sociais e lúdicos necesarios e axeitados para cubri-las necesidades das persoas afectadas de DCS.

Cooperar con outras institucións, entidades e profesionais relacionados co dano cerebral sobrevido.

SERVICIOS GRUPALES

 • PROGRAMA DE CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA.
 • OBRADOIRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
 • OBRADOIRO DE ATENCIÓN E MEMORIA.
 • PSICOMOTRICIDADE.
 • OBRADOIROS ABVD.
 • OBRADOIRO DE COCIÑA.
 • ESTIMULACIÓN SENSORIAL.
 • OBRADOIRO DE DESTREZA MANUAL.
 • OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS.
 • LABORTERAPIA.
 • ORIENTACIÓN Á REALIDADE.
 • OBRADOIRO DE LECTOESCRITURA.
 • OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN.
 • PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.

SERVICIOS INDIVIDUALES.

 • TERAPIA OCUPACIONAL
 • FISIOTERAPIA.
 • LOGOPEDIA.
 • PSICOESTIMULACION.

INFOGRAFIAS

Haz click en cada infografia.

CARTELES

Haz click en cada foto

CONTACTO

C/ Adolfo Suárez Nº4 Bajo Local B

adace.lugo@gmail.com

663.085.391 - 982.24.35.03

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.