Textílment Árný Thelma

Ég ákvaði að hekla dúllu✂️
Ég horfði á vídeó til að byrja og hjálpa mér
Það voru nokkur mistök og þurfti að rekja up, það gerðist nokkrum sinnum

Eftir að venjast þessu þá byrjaði ég að geta heklað hratt

Og þegar ég var búin þá leit það svona út

Credits:

Created with images by starathena - "Coral Reef swirl" • stux - "tv youtube hf 1"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.