VIISI SODAN VUOTTA -luentosarja 1. Talvisota 8.2.2017 klo 13.00- 14.30 2. Jatkosota 29.3.2017 klo 13.00 -14.30 3. Lapin sota ja rauhan ehdot 24.4.2017 klo 13.00 - 14.30

Haapaveden opisto, ReijoWaara -sali, Vanhatie 45

Luentosarja käsittelee viiden sotavuoden tapahtumia ja kokemuksia Suomen, suomalaisten ja haapavetisten näkökulmasta.

1. Talvisota 8.2.2017 klo 13.00- 14.30

2. Jatkosota 29.3.2017 klo 13.00 - 14.30

3. Lapin sota ja rauhan ehdot 24.4.2017 klo 13.00 - 14.30

Ahti Karvonen ja Pertti Hankonen

Marraskuun lopulla 1939 Neuvostoliiton armeija hyökkäsi Suomeen. Toisen maailmansodan aikana Suomi kävi Neuvostoliittoa vastaan kaksi sotaa: ensin talvisodan vuosina 1939-1940 ja sitten jatkosodan vuosina 1941-1944. Lapin sota käytiin Suomen ja Saksan välillä pääasiassa Suomen Lapissa 15. syyskuuta 1944-27. huhtikuuta 1945.

Sotien takia Suomi menetti alueita Neuvostoliitolle. Yli 400 000 suomalaista lähti menetetyiltä alueilta pakolaisiksi jäljelle jääneeseen Suomeen. Haapavetisiä kaatui talvisodassa 75 sekä jatkosodassa 178 ja Lapin sodan taisteluissa 23 sotilasta. Sankarivainajia on kaikkiaan 276. Suomalaisille tärkein asia kuitenkin oli, että Suomi säilyi itsenäisenä maana.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.