Loading

VI ERBJUDER EN SÄKER OCH BEKVÄM FUNKTION

OM OSS

Göthes Industribeslag AB är idag en av Skandinaviens ledande och mest erfarna grossist och distributör av lås- och beslagssystem till den s.k. OEM marknaden. D.v.s. tillverkare av dörrar, fönster, fasader, grindar, portar och prefabhus.

Oavsett om det är trä, aluminium, stål eller pvc så har vi de lås och beslag som efterfrågas.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniska - automatiska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås samt byggnadsbeslag. Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & beslagsartiklar i lager.

ONE STOP SHOP

VÅRA PRODUKTER = BESLAG SOM GÖR SKILLNAD

Hos Göthes Industribeslag finns marknadens främsta produktprogram av lås och beslag, noga utvalda bland marknadsledande leverantörer över hela världen. Vidare har vi egen tillverkning av beslag i Asien, där kvalité, hållbarhet och arbetsmiljö är avgörande för val av tillverkare.

Vi håller också med jämna mellanrum produktutbildningar och seminarier för att dela med oss av vår kunskap till våra kunder, vi kallar det kort och gott: Göthes Academy!

Vi erbjuder även våra kunder Göthes APP (Göthes Affärs Partner Portal), en digital och webbbaserad affärsmöjlighet via vårt nya affärssystem. Våra medarbetare är specialister i ordets verkliga innebörd!

VARFÖR OSS?

Vi erbjuder en FUNKTION och inte bara en PRODUKT, vilket vi åskådliggör tydligt i Göthes Industribeslags affärsidé:

“GIB skall genom sin roll och funktion som en varumärkesoberoende

GROSSIST med tekniskt kunniga medarbetare, KONSULTER, samt rationell lagerhantering och distribution, INTELLIGENT LOGISTIK, skapa högsta möjliga mervärde och affärsnytta till våra OEM kunders behov avseende lås-, beslag- och säkerhetsprodukter”.

“ONE TEAM - MANY SOLUTIONS”

GÖTHES KONCERNEN

Göthes koncernen etablerades redan år 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås-, beslag och säkerhetsprodukter.

Göthes Koncernen omsätter ca. 300 Mkr. presterat av 50 duktiga medarbetare. Göthes Industribeslag står för ca. 80 % av koncernens omsättning.

Göthes koncernen består dessutom av Göthes Säkerhet AB och Göthes Teknik AB, som har spetskompetens inom säkerhetssystem och skärande verktyg.

Vidare är vi delägare i Beslaget AB i Stockholm, som är specialiserade på inredningsbeslag & snickeriförnödenheter.

Göthes Industribeslag har huvudlagret i Falun samt ett Service -& hämtlager i Stockholm.

Lång samlad erfarenhet, hög kompetens och stora resurser, gör Göthes koncernens olika företag till en ledande samarbetspartner inom respektive affärsområde.

Göthes koncernen är dessutom ett privatägt familjeföretag, som garanterar ett personligt engagemang till alla medarbetare och affärspartners, det vi kort och gott kallar “Göthes Andan“.

GÖTHES INDUSTRIBESLAG AB

Huvudkontor Falun: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun.

Filial: Stockholm l Göteborg

010-48 34 000

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.