Loading

Finner sin egen livslinje på folkehøgskole Vilde Maria Trydal Halvorsen (20) tar en «timeout» med yoga, naturkosmetikk og massasje dette skoleåret.

20-åringen fra Tønsberg følte behov for å roe litt ned og bruke god tid til å finne ut av hva hun skal bruke resten av livet til. Løsningen ble et år på folkehøgskole.

- Det hele var egentlig veldig spontant. Jeg brukte bare en halvtime på å finne et bra tilbud. Hovedårsaken til at jeg søkte var at jeg ville finne ut mer om meg selv og hva jeg liker å holde på med.

Rift om plassene på Livjslinja

Valget falt til slutt på livslinja ved Skogn Folkehøgskole.

- Skogn var eneste skole som hadde ledig plass på livslinja. Den andre, i Stavanger, hadde uansett ikke like mange forskjellige aktiviteter å velge blant. Derfor er jeg glad for at jeg endte opp her, sier Vilde Maria.

Førsteinntrykket av det lille tettstedet Skogn, sju mil nord for Trondheim, kunne vært bedre. Med etter litt modningstid har inntrykket av stedet og skolen blitt svært så bra.

- Jeg var litt negativ i starten, mest på grunn av beliggenhet. Men selv om skolen ligger på en liten plass, blir det aldri kjedelig. Det er skjer noe hele tiden. Og vi har lærere som respekterer oss. Det er deilig. De setter deg ikke i bås, er imøtekommende og man merker at de bryr seg.

Vilde Maria T. Halvorsen (20), Tønsberg

Yoga, massasje og naturkosmetikk

Livet på internat, første steg ut av barndomshjemmet, ble også bedre enn først fryktet.

- Jeg var skeptisk til å bo på samme rom med noen, med det går så fint. Så lenge man respekterer den man bor sammen med, går det bra. Miljøet forøvrig på skolen er også veldig bra. Det er ikke farlig å gå bort til en gjeng du ikke er med hver dag. Alle er inkluderende. En dag så syr vi litt sammen, den andre dagen gjør litt yoga, forteller hun.

Vilde har en klar formening om hva hun ønsker å få ut av dette skoleåret, både faglig og sosialt.

- Jeg liker å utfordre meg selv og prøve ting jeg ikke har prøvd før. På skolen lærer vi om og praktiserer yoga og massasje, og lager naturkosmetikk. Vår leveregel er; hvis du ikke kan spise det, kan du ikke ha det på huden.
Strandyoga, naturkosmetikk og tøying er noe av det elevene på livslinja skal bruke skoleåret på.

Håper å bli mykere etter Thailand-tur

Skoleårets høydepunkt er ikke uventet den beryktede studieturen til Thailand, sammen med kickboxing-elevene på skolen.

- Thailand-turen blir nok det aller største høydepunktet i løpet at ev innholdsrikt år. Her skal vi blant annet drive mye med yoga og forhåpentligvis bli litt mykere. Det blir en opplevelse bare det å være i Phuket, sier hun.

Ut i fra erfaringer til nå i skoleåret og forventningene til det som kommer, er hun ikke redd for å anbefale andre ungdommer å søke seg hit.

- Det kan jeg absolutt anbefale. På folkehøgskole får man et år utenom det vanlige, man får oppleve andre ting man kanskje ikke hadde turt å prøve ellers. Man lærer seg å være sammen med andre typer personer og lærer å se hele mennesket. Det er noe man kan ta med seg resten av livet.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.