(Film2) - Lad nu eleverne komme til ... Med flipped learning

HVORFOR?

- Tage ansvar for den enkelte elevs læring

- Sætte elevens læring i centrum og ikke lærerens formidling

- Eleven skal blive så dygtig som han kan

mnbxcAJOSQA

- Læreren skal give slip og træde væk

- Gøre op med tankpasser-pædagogikken

- Lade eleverne komme i spil for at få maksimal læring

- Læreren skal acceptere, at han ikke styrer læringsprocessen - uden dog at slippe ansvaret for alle elevers læring

Interview med lærerem

Hvad var det vi gerne ville fortælle?

- Jeg har lært at stole mere på, hvad man selv gør og finde løsninger på egen hånd

Lærerrollen / Pouls opfattelse??

- Ramme flere elever på flere kanaler på samme tid

- Det multimodale er med til at ramme flere elever på flere kanaler

- Hvis vi skal skabe bedre resultater, end det vi opnår nu, skal vi ændre praksis

- Få øjnene op for at al læring ikke foregår fra lærer til elev

- Eleverne laver lærermaterialer til andre elever

- Rokke ved vores pædagogiske praksis

- Bide kæmpe-opgaver over

Evt. instrukser

"Håber I fik noget ud af det - og er klar til at gå ud og "flippe" .....

Created By
Karen Nørgaard
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.