Loading

Attraktiva kommuner Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal praktik

Gestaltad livsmiljö

- från nationell politik till lokal praktik.

Att vilja och att våga

27 januari kl 9.30 - 15.00

Välkommen att anmäla dig till en inspirerande dag om hur vi på den lokala nivån kan ta oss an politiken för Gestaltad livsmiljö.

Kommunerna behöver beslutsfattare som vill och kan planera tillsammans utifrån flera olika perspektiv. Frågorna och ansvaret spänner över flera nämnder och förvaltningar.

Därför krävs det modiga och kunniga politiker och tjänstepersoner som vågar vara öppna för det nya, ibland rent av djärva.
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Prop. 2017/18:110

Gestaltad Livsmiljö i Fyrbodal

Riksdagen har antagit en övergripande politik för Gestaltad Livsmiljö. Den ska stötta offentliga verksamheter i utformandet och förvaltandet av våra gemensamma livsmiljöer. Hur kan vi koka ner den nationella visionen och omsätta den i vardagen i utvecklingen av lokala miljöer och byggprojekt? Och vad innebär stadsutveckling i kommuner som främst består av tätorter och landsbygd?

Livsbejakande, trygga, vackra och inkluderande offentliga rum är självfallet precis lika viktiga för de som bor och lever i mindre städer, tätorter och på landsbygden som det är för innerstadsmänniskor.

På den här konferensen får du som arbetar med samhällsplanering hjälp med att omsätta nationella politiska visioner i lokal praktisk handling.

Det blir en dag för oss som är med och skapar platser där människor älskar att vara.

Läs gärna om riktlinjerna för gestaltad livsmiljö på Boverkets hemsida.

Se program och anmälan nedan!

Dagens program

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket

Om hur vi genom att arbeta med arkitektur, form, konst, design och kulturarv kan bidra till ett hållbart samhällsbygge i såväl landsbygder som städer.

Nils Björling, arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad och planering vid Chalmers tekniska högskola

Om platsbyggnad och landsbygdernas särskilda förutsättningar att utveckla gestaltade livsmiljöer.

Mia Hägg, arkitekt och grundare av arkitektkontoret Habiter Autrement i Locarno, Schweiz

Om stadsförnyelse och gestaltningsprojekt i byar och mindre tätorter.

Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare och Anna-Karin Skoog, landskapsarkitekt i stadsdelsprojektet Vårvik, Trollhättans Stad

Om hur projektet påverkas av ett industriellt kulturarv, miljöaspekter, långsiktig hållbarhet och rödlistade fladdermöss.

Unni Liljegren, samordnande arkitekt på Länsstyrelsen

Om hur Länsstyrelsen kan utgöra ett stöd för kommunernas arbete med gestaltad livsmiljö.

Vad är Attraktiva kommuner?

Seminariet ingår i serien "Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling" och arrangeras denna gång som webbinarium via Zoom. Dagen innehåller inspirerande och kompetenshöjande föreläsningar och diskussioner.

Du som anmäler dig kommer få en länk mejlad till dig. Genom att klicka på länken kan du delta som åhörare och se presentationerna via din dator eller surfplatta.

Programmet vänder sig till tjänstepersoner och politiker inom kultur och samhällsbyggnad, arkitekter, konstnärer och byggherrar. Deltagandet är kostnadsfritt.

Klicka här för att anmälda dig

Varmt välkommen

Vill du veta mer? Kontakta Ida Svanberg, kulturstrateg på Fyrbodals kommunalförbund

ida.svanberg@fyrbodal.se

Credits:

Foto Reflektioner och Blå öppning: Jenny Mårtensson Foto Kvinna grön bakgrund: Pixabay