מובילים בתנופה סיור לירושלים - 21-22.3.17

יום 1 לסיור, יום ג', 21.3.17

7:00

יציאה לירושלים מחניית המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע

9:00

ארוחת בוקר

10:00 -11:30

PRESENTENSE- יזמות, חדשנות ופיתוח כלכלי

JVP - דרך חברון 24, ירושלים

PresenTense גיא שפיגלמן, מנכ"ל

יפעת לייבוביץ', מנהלת תכנית אקו סיסטם נגב

PresenTense ניר כהן, מנהל תכניות

תכנית אקו סיסטם ירושלים

11:30 - 11:45

הפסקה

11:45 - 12:45

Fresh.fund-ו- Siftech- מימון והאצת מיזמים

אנה פרוביץ, מנכ"לית סיפטק

fresh.fund זקי ג'מאל, שותף מייסד ומנהל קרן

12:45 - 13:15

ניצוצות מחשבה

13:15 - 13:45

ארוחת צהריים בדרך - כריכים

13:45 - 16:00

צוות חדשנות עירונית ופעילות סביב נושאים של פיתוח כלכלי וסביבה עסקית מטעם קרן בלומברג

בית קנדה, שבטי ישראל 22, ירושלים

שרון אפריל, צוות חדשנות עירונית

עמרי סנדריי, צוות חדשנות עירונית

ליאור שבו, צוות חדשנות עירונית

תכנית אפיקי הצלחה

חגי פרבר- רכז מכלול אוכלוסייה, עיריית ירושלים

קשרי מעסיקים: רציונל ומתודולוגיית הפעלה

ברק דרורי, קשרי מעסיקים

כלכלה מקומית מקיימת: רציונל ותוכנית עבודה

שירן מאור, כלכלה מקומית מקיימת

בקרוב אצלנו: גישור על פערי מידע וסיוע בפתיחת עסקים קטנים

ליאור שבו, צוות חדשנות עירונית

16:30 - 19:30

המהפך היזמי בשוק מחנה יהודה - כולל סיור טעימות - ארוחת ערב

שוק מחנה יהודה

19:30 - 20:00

נסיעה לעבר מלון לאונרדו - רח' סנט ג'ורג' 9 ירושלים

יום 2: יום ד', 22.3.17

7:00 - 8:15

פינוי חדרים וארוחת בוקר

8:30 - 9:00

נסיעה לעבר ג'וינט ישראל, שד' רופין 9, ירושלים

9:00 - 10:30

Masschallenge Israel- תהליכי האצה והשפעה חברתית

ישראל גנות, מנכ"ל

10:30 - 10:45

ניצוצות מחשבה

10:45 - 11:00

הפסקה

11:00 - 12:30

עמותת "יוזמה ישראלית 2020" - פיתוח כלכלי אזורי-יצירת אקו סיסטם

מיכל דריימן, סמנכ"לית

13:00 - 14:00

ארוחת צהריים

14:00 - 15:00

רב-טק-מודל ייעודי לשילוב תעסוקתי של אוכלוסייה חרדית

ורד מור, מנהלת המיזם ואהרון ספראי מנהל ההכשרה

15:00 - 15:20

אזוריות ופיתוח כלכלי

קרן דורון-כץ, ראש תחום שלטון מקומי ופיתוח אזורי במכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

15:20 - 16:30

סיכום

16:30

יציאה לכיוון באר שבע

Created By
Sol Refael
Appreciate

Credits:

Created with images by Emmanuel Dyan - "Yemin Moshe, Jerusalem - Israël" • RonAlmog - "Jerusalem" • jill111 - "cherries in a bowl fruit summer" • Seth1492 - "Blog-Inspiration" • judy dean - "Coffee" • augustfinster - "sparks fireworks welding" • upyernoz - "Beckgammon Players" • Flavio~ - "Workshop: Jerusalem-Street Photography w-Baruch Gian." • Julien Menichini - "Mahane Yehuda Market" • Julien Menichini - "Mahane Yehuda Market" • Emmanuel Dyan - "Mahane Yehuda market, Jerusalem - Israël" • Emmanuel Dyan - "Mahane Yehuda market, Jerusalem - Israël" • Sean MacEntee - "sunrise" • jill111 - "breakfast fried eggs meal" • Pexels - "blur bright celebrate" • zeevveez - "Lion Jerusalem trail-1" • Unsplash - "person girl young"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.