Loading

Nieuwsbrief SBN Alles wat je moet weten voor de start van het schooljaar

Terug naar school

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We zijn blij dat we alle kinderen terug mogen begroeten!

We zetten voor u de afspraken en maatregelen even op een rij.

Algemene afspraken voor de ouders

Alle volwassenen dragen een mondmasker om de kinderen te brengen en af te halen. Ouders nemen de verantwoordelijkheid om voldoende afstand te houden van elkaar.

De parkeerplaatsen voor het kleutergebouw zijn enkel voor bevoegden. Alle andere ouders parkeren zich op de grote parking.

Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden, vragen we de kinderen zoveel mogelijk mee te geven met de rijen.

Blijf op voldoende afstand van de poort en hinder het voetpad niet zodat de rijen vlot kunnen passeren. Hinder bij het wachten het verkeer niet.

Voor- en naschoolse opvang

We starten het schooljaar met een gescheiden opvang voor kleuter en lager:

De kleuters worden afgezet aan het kleutergebouw. Daar wacht een toezichter de kinderen op. De leerlingen van het lager worden in twee groepen opgevangen in de turnzaal.

Voor het ophalen van de kinderen wachten de ouders aan de schoolpoort waar een toezichter de kinderen zal begeleiden naar de poort.

Speeltijden

Bij de start van het schooljaar spelen de kinderen in groepen waarbij telkens 2 leerkrachten het toezicht houden.

Kleuters spelen op de kleuterspeelplaats

L1 tot L3 spelen op de grote speelplaats

L4 tot L6 spelen buiten de schoolomgeving.

Bij regenweer zorgen we ervoor dat alle leerlingen kunnen schuilen.

Veilige schoolomgeving

Kinderen die via de wijk naar school komen, plaatsen hun fietsen in het overdekte fietsenhok naast de school. Ze komen binnen via de zijpoort. Ook de leerlingen van 5 en 6 komen binnen via deze poort. OPGEPAST: ouders zetten hun kinderen af aan de poort!

Alle andere lagere schoolkinderen komen binnen via de grote poort. Kleuters gaan binnen via de kleuteringang waar een juf hen zal begeleiden naar de klas.

Alle ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. Helaas kunnen we de ouders nog niet toelaten in de schoolgebouwen, tenzij op afspraak.

Aan de schoolpoort zijn GEEN kiss and ride zones. Kinderen worden niet afgezet naast de containerklas of aan de schoolpoort. Wilt u uw kind toch afzetten zonder te parkeren, dan kan dit in de meidoornlaan.

Schooleters

De kinderen zitten per klas en per groep.

Ouders vullen de maaltijden voor de komende maand in op woensdag. Daarna kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden. Enkel in geval van afwezigheid zal de maaltijd verwijderd worden.

Toch een onvoorziene omstandigheid en moet je kind toch op school eten? Dan geef je je kind een lunchpakket mee naar school. De ouders verwittigen hierbij ook de leerkracht via de klasagenda.

Dagelijks worden de aantallen gecontroleerd.

Kinderen die boterhammen eten, brengen een gezonde lunch mee naar school.

Coronamaatregelen op school

Leerkrachten lager dragen een mondmasker in de klas tenzij ze voldoende afstand kunnen bewaren.

Vanaf 8.25u en 13.00u organiseert de school de 'zachte landing'. De kinderen gaan onmiddellijk naar de klas waar de leerkracht de kinderen opwacht. Tijdens dit moment krijgen de kinderen de tijd om bij te kletsen, samen nog even te spelen in de klas.

Bij het binnenkomen wassen de kinderen de handen alvorens ze naar de klas gaan.

We hanteren nog steeds het circulatiesysteem.

Buitenschoolse activiteiten

In code geel kunnen alle buitenschoolse activiteiten gewoon doorgaan mits het naleven van de nodige afspraken.

Al deze activiteiten gaan door onder voorbehoud. We proberen u steeds zo snel mogelijk te contacteren over eventuele annulaties. Tot de dag ervoor kan er bepaald worden of activiteiten al dan niet kunnen doorgaan. Wij danken u daarom alvast voor het begrip.

Schoolzwemmen

Dit schooljaar gaan alle kinderen vanaf het 1ste kleuter om de 14 dagen gaan zwemmen.

Ouders kunnen nog niet meer naar het zwembad om de kinderen te helpen aan- en uitkleden.

Vanaf dit schooljaar is het schoolzwemmen gratis voor de kinderen van het 1ste tot 3de leerlingen.

Voor alle andere leerlingen kost het schoolzwemmen 24 euro/schooljaar. De andere helft neemt de school voor zijn rekening.

Maandelijks komen we met een team samen om de situatie te bekijken en bij te sturen waar nodig.

We danken u alvast voor uw begrip en het naleven van de afspraken. We gaan er samen een gezond en kleurrijk schooljaar van maken!

Team SBN

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Cytonn Photography - "untitled image" • Markus Spiske - "Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Helios 44M 2.0 / 58mm (Year: 1977)" • Tina Floersch - "untitled image" • LOGAN WEAVER - "PORTRAITS INSTAGRAM - @LGNWVRPRTRTS EDITORIAL INSTAGRAM - @LGNWVRPHTO PERSONAL INSTAGRAM - @LGNWVR" • Mae Mu - "Enjoy your meal! I would love to hear your comments! Check out my Instagram @picoftasty more surprise there! From now on, Every Saturday (Central Time - US & Canada) I will release Lightroom preset for people who are interested in food photography check out my website and download it for free. This is a great opportunity to practice and take your images to the next level. Now subscribe, get the latest release first Any questions please don't hesitate to ask." • Kelly Sikkema - "Hands and hand sanitizer pump" • Shawn Coonfare - "very cute"