Loading

dirk ooms Oostendenaars in tijden van corona

De wereld verkeert momenteel in woelige tijden. Het coronavirus beheerst niet alleen het nieuws maar ook ons dagelijkse leven. Hoe trachten we desondanks alles onze routines verder te zetten of hoe passen we ons aan? UiT in Oostende stak zijn licht op bij enkele bekende en minder bekende Oostendenaars. Aan het woord: Dirk Ooms, directeur van het Conservatorium aan Zee.

door Robine Vanderhaeghe

Hoe ervaar je deze coronacrisis en hoe dichtbij is corona volgens jou?

Ongelooflijk dichtbij. Niet alleen is COVID-19 een bedreigende en angstaanjagende ziekte, maar corona is ook een vrijwel unieke systeemcrisis. Laat ons hopen dat er gevolgtrekkingen worden gemaakt die de draagkracht van ons ecosysteem versterken en waarbij de sociale én de ecologische dimensie de plaats krijgen (naast de puur economische) die ze verdienen. Daarnaast is ook de persoonlijke impact ongezien. Inperking van de vrijheid, aanslagen op onze privacy, de kwetsbaren die, zoals altijd, het hardst worden getroffen, maar… de vertraging biedt ook kansen. Tijd om dingen in vraag te stellen, zoals prioriteiten, en om de focus te verleggen naar het essentiële, van genieting en consumptie naar wat echt belangrijk is, muziek en poëzie bijvoorbeeld.

Gelukkig is er nu meer tijd om zelf muziek te maken en te lezen. Gelukkig zijn boeken heel zwakke dragers van het virus…

Hoe houd je je bezig dezer dagen (in je vrije tijd)?

Als cultuurmens is enerzijds het wegvallen van het concertleven redelijk zwaar, maar wat anderzijds ook wegvalt is de Fear of Missing Out. Gelukkig is er nu meer tijd om zelf muziek te maken en om te lezen natuurlijk. Gelukkig zijn boeken heel zwakke dragers van het virus… De Beethoven-biografie van Jan Caeyers ligt helemaal bovenaan de stapel, want hopelijk kunnen we op zondag 22 november onze volgende CAZkade organiseren: ‘Ludwig’, een voorstelling in Kursaal Oostende rond de figuur en het werk van Beethoven. Verder wordt er gelopen en gefietst langs het strand dat er soms zo prachtig verlaten bij ligt. Ik geniet ook van de mooie series op VRT NU en andere kanalen. Daarnaast kan je bij gebrek aan the real thing onder andere bij De Munt prachtige opera’s zien en horen.

Wat moet je momenteel missen in Oostende? En wat is het eerste wat je zal doen als deze crisis achter de rug is?

Naast het vermelde cultuuraanbod – Theater aan Zee – de gezelligheid van een drink op een terras op de zeedijk, met stip op één van in te halen activiteiten.

Welk vervelend klusje heb je nu (eindelijk) kunnen doen?

Er wordt, zij het met mate, meer getuinierd, geschilderd en opgeruimd. Allemaal dingen waar je anders nooit aan toe komt.

Ik hoop dat door deze crisis het belang van het kunnen en mogen beoefenen van kunst blijvend erkend wordt.

Hoe speelt CAZ in op deze crisis? Wordt er digitaal lesgegeven? Of hoe wordt dit creatief aangepakt?

In de maand mei loopt het bij CAZ normaal over van bedrijvigheid, met als hoogtepunt de ‘CAZstars’. Dat zijn de toonmomenten van onze laatstejaars muziek en woord. Heel erg jammer dat dat niet kan doorgaan! De school is akelig leeg geweest, maar stilzitten doen we niet. In de reportage op Focus van woensdag 6 mei kwam onze aanpak mooi aan bod, de digitale wereld wordt volop geëxploiteerd. De leerlingen maakten filmpjes die dan feedback kregen van de leerkrachten, er werd rechtstreeks lesgegeven via Google Meet/Classroom, Zoom, WhatsApp of Messenger. Maar cruciaal is dat we contact houden met onze leerlingen, dat we in de mate van het mogelijke àlle leerlingen bereiken, en dat we zeker in deze moeilijke tijd hen de mogelijkheid niet ontzeggen om onder begeleiding te kunnen blijven vertellen en muziek spelen. Ik hoop heel erg dat één van de ‘verworvenheden’ van deze crisis, de erkenning wordt van het blijvend en niet te onderschatten belang van het kunnen en mogen beoefenen van kunst, voor de mentale gezondheid van talloze kinderen, jongeren en volwassenen.

Of om af te sluiten met de woorden van Tania Verhelst, Brugs stadsdichter én leerling van het CAZ: Als de tijd daar is / richten wij onze passen opnieuw / ook al is elke bodem wankel en uitschuifbaar.

UiT in Oostende is een publicatie van Stad Oostende (mei 2020)

Foto’s: Dirk Ooms

Meer artikels op www.oostende.be/UiTvanThuis

Created By
Chris Muylle
Appreciate