Loading

De Schoolweetjes Nummer 12 || 30 november 2018

Vol verwachting

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij op woensdag 5 december onze school bezoekt. Wij kijken naar zijn komst uit en we hopen hem tegen half negen te mogen begroeten. Er gaan geruchten dat zijn entree dit jaar zeer bijzonder is. Komt u de Sint ook begroeten? Vanaf kwart over acht staan we op het schoolplein en zingen we met elkaar de bekende Sinterklaasliedjes. Doe gezellig mee!

Leerlingenraad

Op dinsdag 27 november is er weer een vergadering geweest van de leerlingenraad. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: Zonwering in de klassen, afval op school, het gebruik van de Chromebooks, de fietsenstalling, ZuluConnect, broodtrommels en drinkbekers. Klik op de button voor het verslag van deze vergadering.

Andere Advent

Net als in vorige jaren besteden we ook nu weer aandacht aan die bijzondere tijd voor kerst die we advent noemen. Vier weken tot het kerstfeest. Net als andere jaren gebruiken we daarvoor teksten van "Der Andere Advent" een kalender die door het "Andere Zeiten Team" uit Hamburg jaarlijks wordt uitgegeven. In onze nieuwe Schoolweetjes kunnen we woord en beeld nog beter tot hun recht laten komen. Wij hopen dat u hier even tijd voor wilt nemen en wie weet deze Advent, anders beleeft.

Eerste Advent, zondag 2 december

Verandering van perspectief

 • Advent betekent wachten
 • Nee, de waarheid is
 • Dat Advent alleen maar luid en schel is
 • Ik geloof niet
 • Dat ik in deze weken tot rust kan komen
 • Dat ik de weg naar mijzelf vind
 • Het is echter zo
 • Dat de tijd raast
 • Ik weiger te geloven
 • Dat iets Groters ook in mijn wereld komt
 • Dat ik met andere ogen zien kan
 • Het is toch heel duidelijk
 • Dat God faalt
 • Ik kan onmogelijk geloven
 • Niets zal er veranderen
 • Het zou een leugen zijn , zou ik zeggen:
 • God komt naar de aarde!

En nu leest u de tekst van beneden naar boven

Schoenmaatje

U kunt tot en met dinsdag uw schoenendoos voor de actie Schoenmaatje inleveren. Van de folders met daarop de stickers zijn nog er nog genoeg exemplaren op school.

Groep 8 bezocht The Risk Factory

Op woensdag 28 november zijn de leerlingen naar de Risk Factory geweest. Samen gezellig in de bus kwamen ze aan op vliegbasis Twente. Daar werden verschillende situaties bekeken rondom veiligheid: alcoholgebruik, vuurwerk, 112 centrale, brand, internet en de dode hoek. Het was een leerzame ochtend.

The Risk Factory op Vliegveld Twente.

Herhaalde oproep aan ouders met onderwijsbevoegdheid

Zoals u wellicht weet is er een groot gebrek aan leerkrachten in ons land. Wanneer leerkrachten ziek worden is het moeilijk om invallers te vinden. Soms moeten groepen worden samengevoegd of worden groepen zelfs naar huis gestuurd. Dat laatste hebben we tot nu toe gelukkig kunnen voorkomen. Maar bij een eventuele griepgolf is de kans heel groot dat er niet voldoende invallers zijn. Heeft u in het verleden uw PABO diploma behaald? U bent buiten het onderwijs of buiten Stichting Ieder kind telt werkzaam maar denkt er toch nog wel eens aan om weer voor de groep te staan? Dan willen we graag weten of u bereid bent om in noodgevallen in te vallen op onze school of een van de scholen van onze stichting. Inmiddels hebben we van twee ouders een positieve reactie gekregen, maar we zouden graag nog meer reacties zien. Vandaar deze herhaalde oproep.

We zien uw reactie graag tegemoet voor 8 december 2018 via info@marijke-ikt.nl

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 55,91 meegenomen voor de zending. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kind op maandag

Tel je mee? Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus. Er wordt gelezen uit Lucas 1: 5-56.

De kleuters horen de verhalen 'Zacharias en Elisabeth' en 'De Here Jezus wordt geboren'.

Zacharias in de tempel.

What went on?

We leerden de letter S. We maakten mutsen voor Piet met een patroon. Groep 4 en 7 werkten samen aan een presentatie van nieuwe Sint outfits.
We bakten bij Reggesteyn en maakten pepernoten in groep 2.
We bezochten Pius X en hadden ochtendgymnastiek.

Billy Boem Club

Onder de volgende knop vindt u informatie over de Billy Boem club voor kinderen van 8-12 jaar die uit een stressvolle of gespannen thuissituatie komen. Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld een ouder met psychische klachten, een scheiding, ruzie of schulden. Of een broer of zus die door gedrag veel aandacht van het gezin vraagt. Spelenderwijs leren zij de kinderen hun thuissituatie een plekje te geven en weerbaarder te worden. Het betreft hier een samenwerking tussen Impluz (voorheen Mindfit), Avedan maatschappelijk werk in Nijverdal en Stichting de Welle.

Weekend

Dit weekend zal in veel huizen het Sinterklaasfeest worden gevierd. Geniet van het samenzijn. Goed weekend🎁. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Unknown - "Sinterklaas Kruidnoten • Bryan Minear - "Under an Endless Sea" • Lonely Planet - "Learning about the world" • Unknown - "File: Do not fear Zechariah for your prayer has been heard ..." . Autumn Girl by Lana Zorina + Prinses Marijkeschool. 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.